Запорізьке відділення

Запорізьке відділення

Запорізьке відділення Державного підприємства
„Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

вул. Новобудов, 4, м. Запоріжжя, 69076

(061) 277-13-59
zv@ndibk.gov.ua

Шокарев Віктор Семенович

Директор відділення
Шокарев Віктор Семенович
канд. техн. наук, с.н.с.Загальні відомості

ДП НДІБК - це потужна та стабільна структура з багаторічним досвідом роботи, високим професіоналізмом і бездоганною репутацією. Основний напрямок науково-технічної діяльності інституту - забезпечення надійності і безпеки будівельних об'єктів, підвищення їхнього ресурсу, попередження і ліквідація аварійних ситуацій. Інститут є базовою організацією в системі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Запорізьке відділення (з 1972р.) є структурним підрозділом ДП НДІБК. Інноваційно-інвестиційниий шлях розвитку є стратегічним пріоритетом у діяльності відділення.

У відділенні, де працює 53 співробітники, у т.ч. 2 д.т.н., к.т.н., розробляються наукомісткі прогресивні технології, які забезпечують будівництво, реконструкцію і експлуатацію будинків та споруд у складних інженерно-геологічних умовах. Робота вчених та фахівців характеризується комплексністю - від технічної ідеї до стадії проектування та впровадження в будівельну практику.


Структура відділення


м. Запоріжжя:

 • геотехнічний відділ (дві лабораторії)
 • випробувальний центр (свідоцтво про атестацію №Б05-13 видано
  ДП «Запоріжжястандартметрологія» 10.04.2013р.)
 • відділ надійності будинків та споруд (дві лаб., одна група)

м. Дніпропетровськ:

 • комплексна лабораторія забезпечення надійності будинків

Науково-технічні роботи та послуги

Сучасне технічне обладнання та ліцензія №490257, серія АВ, дозволяють відділенню ефективно працювати в наступних основних напрямках:

Нашими Замовниками є великі державні і приватні компанії, а також адміністративні органи м. Запоріжжя та України.

В списку наших об'єктів: будівля музею історії Запорізького козацтва Національного заповідника «Хортиця», підземні резервуари Одеського припортового заводу, камери робочого колеса гідроагрегата Дніпродзержинської ГЕС, аеровокзал, стадіон «Славутич - Арена» в м. Запоріжжя, цех холодного прокату ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат», димові труби «Криворіжсталь», об’єкт «Укриття» Чорнобильської атомної станції, будівлі музейного комплексу «Садиба Попова» та інші.

Інноваційна діяльність

Кількість розроблених та впроваджених Запорізьким відділенням НДІБК інноваційних технологій, послуг – 12 (Додаток 1).  Основні розробки відділення захищені Патентами України.

Підготовлено 16 інвестиційних пропозицій (Додаток 2).

Розробки відділення перемогли в конкурсі інновацій, проведеному журналом «Эксперт України» та визначені переможцями Всеукраїнського конкурсу «Винахід України».

Система управління якістю

Надання відділенням послуг з виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських, дослідно-конструкторських робіт у галузі будівництва, в т.ч. в атомній енергетиці, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001: 2000).

Редакційно-видавницька діяльність

Відділення бере участь в інформаційній підтримці науково-технічної діяльності в будівництві. Видається науково-технічний журнал „Світ геотехніки”. Журнал включений в каталог періодичних видань України.

Постановою ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010р. журнал «Світ геотехніки» внесений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Адреса: вул. Новобудов, 4, м. Запоріжжя, 69076, Україна
тел./факс 061-277-13-59
E-mail: 
zv@ndibk.gov.ua


Наукові підрозділи

Геотехнічний відділ


Експериментальні, теоретичні та наукові дослідження в галузі розроблення та вдосконалення методів підготовки основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах:

 • нормативні документи щодо основ і фундаментів;
 • нженерно-геологічні і геофізичні вишукування;
 • статичні і динамічні випробування паль;
 • розроблення технічних рішень підготовки основ фундаментів ущільненням ґрунтів гідравлічним вибухом і зміцненням ґрунтів глибинним змішуванням;
 • конструктивні рішення з підсилення основ і фундаментів та відновлення гідроізоляції;
 • контроль якості ущільнення ґрунтів, суцільності і довжини паль;
 • усунення наднормативних кренів будинків і споруд;
 • моніторинг будівель і споруд.


Лабораторія геотехнічних досліджень

Гречко Володимир Федорович

Завідувач лабораторії
Гречко Володимир Федорович

 

Дослідження фундаментів будівель і споруд, польові інженерно-геологічні дослідження властивостей ґрунтів 

 

 

 


Лабораторія основ та фундаментів

Шокарев Олександр Семенович

Завідувач лабораторії
Шокарев Олександр Семенович

 

Статичні і динамічні випробування паль, контроль якості ущільнення ґрунтів, суцільність і довжину паль, лабораторні дослідження властивостей ґрунтів, проектні роботи

 

 

 


Відділ надійності будинків і споруд

 • Експериментальні та теоретичні дослідження напружено-деформованого стану будинків і споруд в складних умовах будівництва;
 • розробка та дослідження конструкцій компенсаторів для підземних сталевих трубопроводів на підроблюваних територіях;
 • експериментальні дослідження конструкцій та вузлів елементів;
 • розрахунки споруд і підземних трубопроводів при нелінійних залежностях сил і деформацій;
 • обстеження будинків і споруд, що зазнали впливів середовища та втратили міцність і стійкість;
 • конструктивні системи підсилення конструкцій та їх вирівнювання;
 • розробка армованих масивів під спорудами в умовах осідань лесової товщі;
 • експертні оцінки конструктивних рішень об’єкта «Укриття» ЧАЕС.


Лабораторія дослідження технічного стану та проектування
захисту будівельних конструкцій

Завідувач лабораторії
Сивко Іван Рудольфович

 

Розробка конструктивних і розрахункових схем, комп’ютерних моделей, розрахунки споруд, їх обстеження.


Лабораторія реконструкції і техногенної безпеки будівель та споруд

Москаліна Іван Миколайович

Завідувач лабораторії
Москаліна Іван Миколайович
канд. техн. наук, с.н.с.

 

Натурні дослідження будинків і споруд, неруйнівний контроль міцності залізобетонних конструкцій, вирівнювання будинків і споруд

 

 Регіональні комплексні лабораторії
Впровадження інноваційних розробок ДП НДІБК на регіональному рівні


Комплексна лабораторія забезпечення надійності будинків та споруд
у м. Дніпропетровськ

krisan.jpg

В. о. завідувача лабораторії
Крисан Віталій Володимирович

 

 • Статичні розрахунки багатоповерхових будинків.
 • Обстеження, паспортизація будівель і споруд.
 • Впровадження інноваційних розробок ДП НДІБК в Дніпропетровській області

 

 Членство в громадських організаціях