УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ ГІДРОВИБУХОМ

Стан питання

Лесові ґрунти займають 80% (483 тис. км2) території України і відрізняються високою початковою пористістю, малою вологістю, значним процентним вмістом пилуватих часток. В умовах Середнього Придніпров'я розповсюджені лесові товщі потужністю 15...30м. На таких територіях при замочуванні ґрунтів трапляються осідання до 1,0м, зведені будинки зазнають значних нерівномірних деформацій.

Технологія рішення

На сучасному фундаментобудуванні доцільно робити завчасну інженерну підготовку площадок будівництва замочуванням, у т.ч. з використанням енергії вибуху глибинних зарядів.

Розроблено метод ущільнення лесових ґрунтів гідровибухом. Принцип його дії полягає в ослабленні структурних зв'язків ґрунту при замочувані до границі плинності і здійсненні серії вибухів одиночних зарядів, розташовуваних на глибині, де виконується умова камуфлетного вибуху.

ushilnennja_gruntiv_001[1].jpg

Рис. Ущільнення лесового ґрунту гідровибухом

Найбільш ефективно ущільнюються суглинки і супісі із щільністю ґрунту в сухому стані менш ніж 14,5кН/м3.

Підготовка основ гідровибухом виконується в наступній послідовності:

  • буріння по сітці 5х5 м дренажних і дренажно-вибухових свердловин діаметром до 500мм
  • розміщення в свердловинах труб діаметром до 100мм
  • засипання свердловин і затрубного простору щебенем
  • замочування ґрунту через систему мілких траншей і інвентарних труб до ступеня вологості 0,8…0,85
  • розміщення у трубах зарядів вибухової речовини вагою 0,05…0,20
  • здійснення вибухів зарядів вибухової речовини

Виконання декількох серій вибухів зарядів з інтервалом в одну добу і більше дозволяє скоротити час консолідації ґрунту та підвищити його несучу здатність. Руйнування зв’язків структури з наступним його ущільненням за рахунок власної ваги ґрунту, супроводжується витоком води на денну поверхню. Після консолідації влаштовується ґрунтова подушка для фундаменту майбутньої будівлі.

ushilnennja_gruntiv_002[1].jpg

Рис. Осідання ущільнених гідровибухом ґрунтів

Результати ущільнення:

  • деформації ґрунту становлять 6…12% від товщини ущільненого шару й досягають 140...240см
  • ліквідуються просадкові властивості ґрунтів
  • через 3…4міс. після проведення вибухів щільність в сухому стані в масиві ґрунту збільшується з 13,0...14,5кН/м3 до 15,9..16,9кН/м3

Як розрахункові характеристики ущільнених лесових ґрунтів рекомендується приймати: модуль деформації - 10…12МПа; кут внутрішнього тертя - 16…19°; зчеплення - 0,005МПа.

Досвід впровадження

Загальна кількість основ, підготовлених гідровибухом досягла 300. Ущільнення лесових ґрунтів гідровибухом одержало широке поширення завдяки таким чинникам, як проста технологія, високий ступінь ущільнення ґрунту та низька вартість підготовки основи.

Найбільші обсяги робіт по ущільненню ґрунту виконані в м.м. Запоріжжі, Дніпрорудному, Грозному, Волгодонську, Елісті, Одесі. У м. Запоріжжя на гідровибухових основах успішно експлуатується в трьох мікрорайонах більше ста 9 і 10 - поверхових житлових будинків 96 серії.

ushilnennja_gruntiv_003[1].jpg

Житлові будинки зведені на основах, ущільнених гідровибухом в 10м від існуючих будинків


<< Назад

Членство в громадських організаціях