Методика виконання геофізичних робіт

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ

Стан питання

Прогресуючі навантаження на геосередовище (ґрунти, підземні води та ін.) приводять до аномальної її деградації, особливо на забудованих територій. У таких умовах вишукування повинні забезпечити комплексне вивчення інженерно-геологічних умов площадки будівництва. Геофізичні методи, за рахунок реєстрації штучних або фізичних полів, дозволяють вирішувати наступні завдання:

 • визначення геологічної побудови масиву
 • вивчення гідрогеологічних умов
 • визначення складу, стану й властивостей ґрунтів
 • вивчення геологічних процесів і їхньої зміни
 • сейсмічне мікрорайонування територій та оптимізувати обсяги, вартість вишукувань.

Технологія рішення

Розроблено методику виконання геофізичних робіт при інженерно-геологічних вишукуваннях та сейсмо-мікрорайоніровані території, яка включає комплексне використання:

 • дистанційного біолокаційного метода
 • прямого біолокаційного метода
 • методу вертикального електричного зондування
 • методу пасивної магнітно-резонансної локації
 • методу переломлення хвиль і сейсмічного просвічування

На першому етапі виконуються дослідження геологічних факторів викликаючи аномальні відхил рамки (розломно – тріщину-вата зона; водний обрій; контакт порід що відрізняється по складу і фізично-механічним властивостям) в руках оператора при роботі топографічною картою та на площадці будівництва. На підставі отриманих за допомогою біолокаційних методів ре-зультатів виконуються приладові геофізичні дослідження.

Основною перевагою методики є можливість розширити коло розв’язуваних завдань та зниження вартості, строків виконання інженерно-геологічних вишукувань.

Технічні засоби

Для реалізації методики використовуються:

 • рамки (маятники) - індикатори ефекту
 • низкочастотна електророзвідувальна апаратура
 • вимірювальний комплекс, який включає: електронний блок регулювання сенсорної чутливості нервово - м'язових тканин оператора й формування корисного сигналу; контрольно-вимірювальний блок і засоби індикації адаптаційній реакції нервово-м'язових тканин; блок сполучення електронних приладів з оператором і комп'ютером; портативний комп'ютер для реєстрації, зберігання й обробки результатів вимірів в режимі реального часу
 • цифрова багатоканальна станція, що забезпечує одержання даних з 24-х сейсмічних каналів та їх попередню оброб-ку

Досвід впровадження

Методика геофізичних досліджень використовувалося при вишукуваннях на 9 майданчиках

Виявлення зсувних процесів в смт Кушугум Запорізької обл.

Рис. Виявлення зсувних процесів в смт Кушугум Запорізької обл.

Приклад реалізації методики при цементації скального масиву приведено на рис.


geofizichni_roboti_002[1].jpg

Рис. Схема розташування тріщинуватих зон та цементаційних свердловин на площадці будівництва культурно-туристичного комплексу в м. Запоріжжя (колишній борт кар'єру): geofizichni_roboti_004[1].jpg - розломно - тріщинувата зона виявлена з використанням дистанційних та прямих біолокаційних методів і підтверджена електричним зондуванням, магнітно-резонансною локацією; geofizichni_roboti_005[1].jpg - зона підвищеної тріщинува-тості скельного масиву у зв’язку з відробленням кар’єру; geofizichni_roboti_006[1].jpg- уступ кар'єру; geofizichni_roboti_003[1].jpg - цементаційні свердловини L= 5; 8; 10 м.

<< Назад

Членство в громадських організаціях