Нормування та стандартизація у будівництві

Відділ нормування та стандартизації 


Бєлоконь_07.2020.JPG

Завідувач відділу
Бєлоконь Олеся Леонідівна 

кандидат технічних наук

Інститут є провідною організацією України з нормування, стандартизації та підтвердження придатності у будівництві. Відповідно до закріплених за інститутом базових напрямів науково-технічної діяльності у будівництві інститут опікується питаннями нормування, стандартизації, підтвердження придатності щодо розвитку самих систем нормотворчості, будівельних конструкцій, сейсмостійкого будівництва та захисту від вібрації, геотехнічних питань будівництва, надійності, безпеки та захисту будинків і споруд, енергоефективності будівель і споруд, будівельної акустики та захисту від шуму, методів і засобів досліджень, випробування будівельних конструкцій і матеріалів, економіки будівельних конструкцій та ціноутворення в науково-технічній діяльності у будівельній галузі.

На сьогодні інститутом розроблено 258 нормативних актів, нормативних документів та нормативних документів, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу. Інститут супроводжує 426 нормативних актів та нормативних документів.

При ДП НДІБК діють три технічні комітети зі стандартизації.

ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд» опікується питаннями теплоізоляції будівель, енергоефективності систем забезпечення теплового режиму будівель, освітлення та інсоляції приміщень, енергетичної паспортизації будівель, мікроклімату приміщень, інженерних систем на основі відновлювальних джерел енергії, системами моніторингу та управління будівлею.

ТК 303 «Будівельні конструкції» присвячує свою діяльність конструкціям бетонним і залізобетонним, сталезалізобетонним, кам’яним та армокам’яним, дерев’яним, огороджувальним конструкціям, методам випробувань будівельних конструкцій, оцінці відповідності будівельних конструкцій, виробів та матеріалів.

ТК 304 «Захист будівель і споруд» опікується питаннями науково-технічного супроводу, надійності та конструктивної безпеки відповідальних будівель і споруд, вогнестійкості будівельних конструкцій, захисту від корозії, сейсмостійкого будівництва та захисту від вібрації, будівельної акустики та захисту від шуму, інженерного захисту територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах, захисту будівель і споруд на підроблюваних територіях.
Крім того, при інституті працює підкомітет з агропромислового будівництва при ТК 310 та підкомітет з ціноутворення та нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві при ТК 311.

Відділ нормування та стандартизації виконує такі функції:

  • Участь у наукових розробках із нормування та стандартизації у сфері будівництва.
  • Формування плану робіт і завдань з нормування та стандартизації.

Організаційно-методичне керівництво роботою з нормування та стандартизації, надання методичної допомоги, зокрема під час складання технічних завдань на розроблення проектів нормативних актів та національних стандартів; розроблення проектів нормативних актів, національних стандартів, нормативних документів гармонізованих з міжнародними та регіональними нормативними документами, стандартів організацій,  технічних умов, інших документів з нормування та стандартизації.

Розроблення пропозицій до перспективних і цільових науково-технічних програм у сфері нормування та стандартизації і супроводження інших напрямків діяльності інституту.

Проведення перевірки будівельних норм, експертизи національних стандартів України, нормативних документів гармонізованих з міжнародними та регіональними нормативними документами, стандартів організацій, технічних умов тощо.

Підготовка висновків до проектів будівельних норм, національних стандартів, нормативних документів гармонізованих з міжнародними та регіональними нормативними документами та інших документів з нормування та стандартизації із залученням фахівців провідних підрозділів інституту.

Проведення робіт з обліку та реєстрації нормативних актів, національних стандартів, нормативних документів гармонізованих з міжнародними та регіональними нормативними документами, стандартів організацій тощо.

Забезпечення підрозділів інституту необхідними нормативними актами, стандартами, керівними нормативними документами, інформування про наявність і надходження їх до фонду, про їх заміну або скасування.

Ведення фонду нормативної документації, абонементного обліку застосовуваних нормативних актів, національних стандартів, міжнародних та регіональних стандартів і, своєчасне внесення в них змін та поправок і вилучення скасованої документації, облік та зберігання документів.

Забезпечення  в межах своїх повноважень нормативного, науково-технічного та експертного супроводження будівельних робіт на об’єкті „Укриття”.

Участь у проведенні робіт щодо підтвердження придатності нових будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для застосування  у будівництві. Розроблення  комплексу  нормативних документів гармонізованих з документами Європейської організації з технічного ухвалення (EOTA).

Збір, аналіз, опрацювання, систематизація інформації та підготовка  інформаційних оглядів стосовно діяльності Європейського Союзу з Технічних ухвалень в будівництві, участь у роботі комісії UEAtc.

Написання наукових статей і підготовка інших матеріалів з різних питань стосовно нормування та стандартизації у будівельній галузі. 

Членство в громадських організаціях