Нормування та стандартизація у будівництві

Відділ нормування та стандартизації 


Бєлоконь_07.2020.JPG

Завідувач відділу
Бєлоконь Олеся Леонідівна 

кандидат технічних наук

Відділ нормування та стандартизації виконує такі функції. 

Участь в наукових розробках із нормування та стандартизації в сфері будівництва.

Формування плану робіт і завдань із нормування та стандартизації в сфері будівництва.

Організаційне та методичне забезпечення діяльності ДП НДІБК та Секретаріату ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд», ТК 303 «Будівельні конструкції» та ТК 304 «Захист будівель і споруд», функції якого виконує ДП НДІБК, зокрема під час:

- складання технічних завдань на розроблення проєктів будівельних норм, національних стандартів, в тому числі національних стандартів, що імплементують положення відповідних міжнародних та регіональних стандартів, національних стандартів, що імплементують положення відповідних європейських документів з визначення прийнятності, а також проєктів змін до них;

- розроблення проєктів будівельних норм, національних стандартів, в тому числі національних стандартів, що імплементують положення відповідних міжнародних та регіональних стандартів, національних стандартів, що імплементують положення відповідних європейських документів з визначення прийнятності, змін та поправок до них, стандартів організацій,  технічних умов, а також інших документів із нормування та стандартизації.

Розроблення пропозицій до перспективних і цільових науково-технічних програм у сфері нормування та стандартизації, а також виконання робіт із супроводу інших напрямків діяльності ДП НДІБК.

Участь в проведенні перевірки проєктів будівельних норм та наданні коментарів на проєкти національних стандартів, в тому числі національних стандартів, що імплементують положення відповідних міжнародних та регіональних стандартів, національних стандартів, що імплементують положення відповідних європейських документів з визначення прийнятності, та змін до них, а також проведенні експертизи та наданні зауваг та пропозицій на проєкти стандартів організацій, технічних умов та інших документів із нормування та стандартизації.

Участь в підготовці висновків до проєктів будівельних норм, національних стандартів, в тому числі національних стандартів, що імплементують положення відповідних міжнародних та регіональних стандартів, національних стандартів, що імплементують положення відповідних європейських документів з визначення прийнятності, змін до них та інших документів із нормування та стандартизації.

Ведення Фонду будівельних норм та нормативних документів, абонементного обліку та реєстрації чинних будівельних норм, національних стандартів, в тому числі національних стандартів, що імплементують положення відповідних міжнародних та регіональних стандартів, національних стандартів, що імплементують положення відповідних європейських документів з визначення прийнятності, міжнародних та регіональних стандартів, змін та поправок до них.

Виконання робіт із своєчасного  внесення відповідних змін та поправок до Фонду будівельних норм та нормативних документів.

Ведення депозитарного Фонду будівельних норм та нормативних документів, абонементного обліку та реєстрації скасованих та замінених будівельних норм, національних стандартів, в тому числі національних стандартів, що імплементують положення відповідних міжнародних та регіональних стандартів, національних стандартів, що імплементують положення відповідних європейських документів з визначення прийнятності, міжнародних та регіональних стандартів, змін та поправок до них.

 Забезпечення структурних підрозділів ДП НДІБК та ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд», ТК 303 «Будівельні конструкції» та ТК 304 «Захист будівель і споруд», функції секретаріату якого виконує ДП НДІБК, необхідними будівельними нормами, національними стандартами, в тому числі національними стандартами, що імплементують положення відповідних міжнародних та регіональних стандартів, національними стандартами, що імплементують положення відповідних європейських документів з визначення прийнятності, міжнародними та регіональними стандартами, змінами та поправками до них, іншими документами із нормування та стандартизації, а також інформування про їх наявність і надходження до Фонду будівельних норм та нормативних документів та про їх скасування та/або заміну.

Написання наукових статтей і підготовка інших відповідних матеріалів із нормування та стандартизації в сфері будівництва.


 

Членство в громадських організаціях