Європейський союз ухвалень будівельної продукції (UEAtc)

Європейський союз ухвалень будівельної продукції (UEAtc)

www.ueatc.eu

UEAtc був створений в 1960 році. Його історія співпадає з важливими змінами в плануванні нормативів (нормативному плануванні/ формуванні нормативної бази) і (змінами) в комерційному розвитку  будівельного сектора та їх регулюванням, починаючи з післявоєнних  нових технологій безпрецедентних  за різноманітністю та обсягом.

UEAtc включає вісімнадцять інститутів-членів, сімнадцять з яких розміщені по всій EEA (Європейській Економічній Зоні) та один в Східній Європі, а саме ДП НДІБК, якому  за рішенням Держбуду України було доручено представляти Україну. Починаючи з 2007 року спеціалісти інституту беруть активну участь в роботі UEAtc.

Ціль UEAtc - полегшити пересування будівельних виробів з країни в країну завдяки практиці взаємного визнання добровільних ухвалень. Результатом цього співробітництва став випуск сімдесяти керівних документів, що погоджують методи оцінки інноваційних будівельних виробів, та обмін (або підтвердження) кількома тисячами ухвалень між інститутами-членами. Це пішло на користь багатьом виробникам по всій Європі.

Основною  рисою таких добровільних ухвалень є те, що вони стосуються відповідності призначенню будівельних виробів та систем, напр. після їх використання в споруді, що відрізняє їх від оцінки відповідності стандартам та підкреслює їх роль, як додаткових/допоміжних до СЕ маркування. 

Процес, що завершується видачею ухвалення є усестороннім та включає:

 • оцінку процесу виробництва (повністю розробленого або прототипу)
 • оцінку ключових експлуатаційних характеристик
 • оцінку процесу і та там, де доцільно та необхідно, підготовку відповідного персоналу
 • підтвердження відповідності показників споруди, виробу/системи національним стандартам
 • підтвердження відповідності виробу/системи вимогам інших зацікавлених сторін напр. страхувальників, архітекторів, інженерів-будівельників та мешканців
 • оцінку довговічності виробу/системи

Міжнаціональний досвід співпраці членів UEAtc на  добровільній основі було взято за модель при створенні Єдиного Євроринку, який дозволяє вільний  обіг будівельної продукції.

Наступні роки діяльності UEAtc характеризуватимуть два різні процеси змін, а саме:

 • з одного боку, вступ в силу CPR (Регламент з будівельної продукції)на Європейському економічному просторі;
 • з іншого боку, більш зрозуміла і всебічна концепція принципу сталого розвитку
  в усьому світі.

Інтереси  UEAtc включають всю інноваційну і традиційну будівельну продукцію, комплекти і системи, на які є технічні умови, видані на основі одного або декількох ухвалень при повному забезпеченні співвласників (зацікавлених осіб) технічною інформацією.

UEAtc прагне відігравати керівну роль в упередженні та  спільному вирішенні проблем, що підіймають передові оператори, особливо виробники і користувачі інноваційними виробами, процесами і системами, упереджуючи і надихаючи майбутню гармонізацію нормативного законодавства.

UEAtc діє виключно на добровільних засадах і його члени взяли на себе зобов’язання по досягненню наступних спільних цілей:

 • постійно сприяти зростанню зазначеного сектору і просувати більш свідоме використання новітніх технологій, направлених на стабільний розвиток технічно вдосконаленого, безпечного і збалансованого ринку;
 • просувати співпрацю і обмін досвідом серед інститутів-членів, підтримувати членів UEAtc у вирішенні   їх питань, використовуючи широкий діапазон досвіду, експертизи, засобів і результатів;
 • координувати проведення досліджень шляхом паралельної участі своїх членів, які займаються дослідженнями, як  основним родом діяльності, в європейських організаціях;
 • координувати розвиток технічної праці в нових областях і оновлювати існуючі керівництва;
 • пропонувати своїм членам послуги для підготовки технічних специфікацій;
 • постійно працювати над організацією і підтримкою всередині мережі  чесного  діалогу на технічні теми з головними і найбільшими представниками зацікавлених кіл у  секторі;
 • повернутися до проблем, що мають відношення до “ ланцюга будівництва ” для того, щоб знайти прийнятні рішення в економічно обґрунтованих випадках на індивідуальній, національній, міжнародній основі;
 • застосовувати двосторонні форми визнання/інтеграції індивідуальних національних ухвалень, за загальними критеріями, визначеними усіма членами при одностайній згоді.

Членство в громадських організаціях