ТК 303 “Будівельні конструкції”

tk_303_001.jpg

ТК 303 «Будівельні конструкції» (далі – ТК 303) створений наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 79 «Про створення технічного комітету стандартизації «Будівельні конструкції»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 303 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 303 – Юрій Степанович Слюсаренко, заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи, канд. техн. наук, тел.: (044) 249-38-83, (044) 249-72-40, e-mail: slus@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 303 – Василь Юрійович Тимкович,  директор  Українського   державного науково-дослідного   та    проектного   інституту     «УкрНДІпроектреставрація»,    тел.:  (044) 417-53-34,    e-mail: undipr@optima.com.ua

Відповідальний секретар ТК 303 – Леонід Олександрович Шейніч, завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій ДП НДІБК, д-р техн. наук, тел.: (044) 249-38-41, (044) 248-88-73, e-mail: schein@ndibk.gov.ua.


Структура ТК 303 «Будівельні конструкції»

Ч.ч.

Назва ПК

Об’єкти стандартизації та їх коди згідно з ДК 004

Організація, яка здійснює функції секретаріату ПК

Ім’я та прізвище голови ПК

1

ПК 1

«Конструкції бетонні і залізобетонні»

 

91.080.40 Бетонні та залізобетонні конструкції та арматура для залізобетонних конструкцій;

91.100.30 Бетон і   вироби з бетону (за виключенням ніздрюватих бетонів та дрібноштучних бетонних виробів);

91.100.40 Вироби з цементу, армованого волокном (за виключенням листів і труб);

91.200 Технологія будівництва в частині застосування добавок при виготовленні бетонних, залізобетонних конструкцій

ДП НДІБК

Бамбура Андрій Миколайович

2

ПК 2

 «Конструкції сталезалізобетонні»

 

91.080.99 Інші будівельні конструкції в частині сталезалізобетонних;

91.200 Технологія будівництва в частині застосування добавок при виготовленні сталезалізобетонних конструкцій

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Стороженко Леонід Іванович

3

ПК 3 

«Конструкції з дерева»

 

91.080.20 Дерев’яні конструкції

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Савицький Микола Васильович

4

ПК 4 

«Конструкції кам'яні та армокам’яні»

91.080.30 Мурування

 

 

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Шеховцов Ігор Владиславович

5

ПК 5

«Зовнішні конструкції»

91.090 Зовнішні конструкції (за виключенням металевих конструкцій і скловиробів)

ДП НДІБК

Крітов Віталій Олексійович

6

ПК 6

«Методи випробувань будівельних конструкцій»

91.080.01 Будівельні конструкції взагалі в частині методів випробування і неруйнівного контролю неметалевих будівельних конструкцій

ДП НДІБК

Жарко Людмила Олексіївна

7

ПК 7

«Оцінка відповідності»

91.080.01 Будівельні конструкції взагалі в частині оцінки відповідності неметалевих будівельних конструкцій

ДП НДІБК

Бєлоконь Олеся Леонідівна

Членство в громадських організаціях