ТК 303 “Будівельні конструкції”

tk_303_001.jpg

ТК 303 «Будівельні конструкції» (далі – ТК 303) створений наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 79 «Про створення технічного комітету стандартизації «Будівельні конструкції»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 303 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 303 – Юрій Степанович Слюсаренко, заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи, канд. техн. наук, тел.: (044) 249-38-83, (044) 249-72-40, e-mail: slus@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 303 – Василь Юрійович Тимкович,  директор  Українського   державного науково-дослідного   та    проектного   інституту     «УкрНДІпроектреставрація»,    тел.:  (044) 417-53-34,    e-mail: undipr@optima.com.ua

Відповідальний секретар ТК 303 – Леонід Олександрович Шейніч, завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій ДП НДІБК, д-р техн. наук, тел.: (044) 249-38-41, (044) 248-88-73, e-mail: schein@ndibk.gov.ua.


Структура ТК 303 «Будівельні конструкції»

Коди згідно з ДК 004

Об’єкти стандартизації 

91.080

Будівельні конструкції в частині:

91.080.01

Будівельні конструкції взагалі в частині оцінки відповідності, методів випробування і неруйнівного контролю неметалевих будівельних конструкцій

91.080.20

Дерев’яні конструкції

91.080.30

Мурування

91.080.40

Бетонні та залізобетонні конструкції та арматура для залізобетонних конструкцій

91.080.99

Інші будівельні конструкції в частині сталезалізобетонних конструкцій

91.090

Зовнішні конструкції (за виключенням металевих конструкцій і скловиробів)

91.100

Будівельні матеріали в частині:

91.100.30

Бетон і вироби з бетону (за виключенням ніздрюватих бетонів та дрібноштучних бетонних виробів)

91.100.40

Вироби з цементу, армованого волокном (за виключенням листів і труб)

91.200

Технологія будівництва в частині застосування добавок при виготовленні бетонних, залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій

Членство в громадських організаціях