ТК 303 “Будівельні конструкції”

tk_303_001.jpg

ТК 303 «Будівельні конструкції» (далі – ТК 303) створений наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 79 «Про створення технічного комітету стандартизації «Будівельні конструкції»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 303 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 303 – Юрій Степанович Слюсаренко, заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи, канд. техн. наук, тел.: (044) 249-38-83, (044) 249-72-40, e-mail: slus@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 303 – Василь Юрійович Тимкович,  директор  Українського   державного науково-дослідного   та    проектного   інституту     «УкрНДІпроектреставрація»,    тел.:  (067) 447-67-10,    e-mail: undipr@meta.com

Відповідальний секретар ТК 303 – Леонід Олександрович Шейніч, завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій ДП НДІБК, д-р техн. наук, тел.: (044) 249-38-41, e-mail: schein@ndibk.gov.ua.Членство в громадських організаціях