ТК №304 “Захист будівель та споруд” (ДП НДІБК)

tk_304_001.jpg

ТК 304 «Захист будівель і споруд» (далі – ТК 304) створений Наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 80 «Про створення технічного комітету стандартизації «Захист будівель і споруд»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 304 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 304  –  Юрій Іванович Немчинов, перший заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи, д-р техн. наук, професор, тел. (044) 249-37-97, (044) 249-72-36, e-mail: yu.nemch@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 304  –  Микола Васильович Корнієнко, професор кафедри основ та фундаментів Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), канд. техн. наук, професор, тел.: (067) 447-02-02, e-mail: kornienco@gmail.com

Відповідальний секретар ТК 304 – Олег Анатолійович Фесенко, в.о. завідувача сектору вогнестійкості будівельних конструкцій ДП НДІБК, тел.: (044) 249-37-18, e-mail: fesenko@ndibk.gov.ua.


Структура ТК 304 «Захист будівель і споруд»

Коди згідно з ДК 004

Об’єкти стандартизації

91.010

Будівельна промисловість в частині:

91.010.10

Правові аспекти в частині в частині паспортизації будівель та споруд з динамічними навантаженнями

91.010.30

Технічні аспекти в частині науково-технічного супроводу, надійності та конструктивної безпеки відповідальних будівель та споруд

91.040

Будівництво в частині:

91.040.01

Будівництво взагалі в частині проектування будівель та споруд в сейсмічно небезпечних районах

91.080

Будівельні конструкції (за виключенням скловиробів) в частині:

91.080.01

Будівельні конструкції взагалі в частині звукоізоляційних та звукопоглинальних властивостей

91.100

Будівельні матеріали (за виключенням скла для будівництва) в частині:

91.100.01

Будівельні матеріали взагалі в частині звукоізоляційних та звукопоглинальних властивостей

91.120

Зовнішній і внутрішній захист будівель в частині:

91.120.01

Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині вогнестійкості; захисту від корозії (за виключенням захисту металевих будівельних конструкцій), від дії зсувів, прояву суфозії і карсту та інших проявів нерівномірних деформацій ґрунтових основ; від дії підробки; захисту прибережних територій від дії річкових та морських прибоїв, течії та небезпечних геологічних процесів

91.120.20

Акустика в будівлях. Звукоізоляція

91.120.25

Сейсмічний захист і захист від вібрації

91.120.30

Водонепроникність в частині захисту від зволоження

91.200

Технологія будівництва, в частині розроблення технологій геомоніторингу, вирівнювання та переміщення споруд, систем контролю за просторовим положенням окремих конструкцій та будівель в цілому з метою захисту від дії просідань, зсувів, прояву суфозії і карсту, від дії підробки та інших проявів нерівномірних деформацій ґрунтових основ

93

Цивільне будівництво в частині:

93.160

Будування гідроспоруд (за виключенням промислових гідротехнічних споруд: систем гідравлічного транспортування хвостів, шламів і мулів, хвостосховищ, шламонакопичувачів, мулонакопичувачів, ставків (відстійників, накопичувачів, охолоджувачів, біологічного очищення), мулових майданчиків)

Членство в громадських організаціях