ТК 304 “Захист будівель і споруд”

tk_304_001.jpg

ТК 304 «Захист будівель і споруд» (далі – ТК 304) створений Наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 80 «Про створення технічного комітету стандартизації «Захист будівель і споруд»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 304 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 304  –  Юрій Іванович Немчинов, заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи, доктор техн. наук, професор, тел. (044) 249-37-97, (044) 249-72-36, e-mail: yu.nemch@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 304  –  Микола Васильович Корнієнко, професор кафедри основ та фундаментів Київського національного університету будівництва    і    архітектури    (КНУБА),    кандидат    техн.    наук,     професор,    тел.:  (067) 447-02-02,   e-mail: kornienco@gmail.com

Відповідальний секретар ТК 304 – Наталія Валеріївна Кіцюк, провідний інженер з науково-технічної інформації ДП НДІБК, тел.: (044) 249-37-56, e-mail: kitsiuk@ndibk.gov.ua.

Членство в громадських організаціях