ТК №304 “Захист будівель і споруд” (ДП НДІБК)

tk_304_001.jpg

ТК 304 «Захист будівель і споруд» (далі – ТК 304) створений Наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 80 «Про створення технічного комітету стандартизації «Захист будівель і споруд»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 304 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 304  –  Юрій Іванович Немчинов, перший заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи, доктор техн. наук, професор, тел. (044) 249-37-97, (044) 249-72-36, e-mail: yu.nemch@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 304  –  Микола Васильович Корнієнко, професор кафедри основ та фундаментів Київського національного університету будівництва    і    архітектури    (КНУБА),    кандидат    техн.    наук,     професор,    тел.:  (067) 447-02-02,   e-mail: kornienco@gmail.com

Відповідальний секретар ТК 304 – Наталія Валеріївна Кіцюк, провідний інженер з науково-технічної інформації ДП НДІБК, тел.: (044) 249-37-53, e-mail: n.kitsiuk@ndibk.gov.ua.


Структура ТК 304 «Захист будівель і споруд»

Ч.ч.

Назва ПК

Об’єкти стандартизації та їх коди згідно з ДК 004

Організація, яка здійснює функції секретаріату ПК

Ім’я та прізвище голови ПК

1

ПК 1

«Науково-технічний супровід, надійність та конструктивна безпека відповідальних будівель і споруд»

91.010.30 Технічні аспекти в частині науково-технічного супроводу, надійності та конструктивної безпеки відповідальних будівель та споруд

ДП НДІБК

Гурківський Олександр Борисович

2

ПК 2

 «Вогнестійкість будівельних конструкцій»

91.120.01 Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині  вогнестійкості

ДП НДІБК

Поклонський Віктор Григорович

3

ПК 3

«Захист від корозії»

91.120.01 Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині захисту від корозії (за виключенням захисту металевих будівельних конструкцій);  

91.120.30 Водонепроникність в частині захисту від зволоження  

ДП НДІБК

Шейніч Леонід Олександрович

4

ПК 4

 «Сейсмостійке будівництво, захист від вібрації»

91.010.10  Правові аспекти в частині паспортизації будівель та споруд з динамічними навантаженнями;

91.120.25 Сейсмічний захист і захист від вібрації 

ДП НДІБК

Хавкін Олександр Климентійович

5

ПК 5

 «Проектування будівель і  споруд в сейсмічно небезпечних районах»

91.040.01 Будівництво взагалі в частині проектування будівель та споруд в сейсмічно небезпечних районах

Державне підприємство «Головний територіальний науково-дослідний і проектний інститут «КримНДІпроект»

Золотарьов Ігор Григорович

6

ПК 6

 «Будівельна   акустика  та захист від   шуму»

91.080.01 Будівельні конструкції взагалі в частині звукоізоляційних  та звукопоглинальних властивостей;

91.100.01 Будівельні матеріали взагалі в частині звукоізоляційних  та звукопоглинальних властивостей;

91.120.20 Акустика в будівлях. Звукоізоляція

ДП НДІБК

Трохименко Микола Панасович

7

ПК 7

 «Інженерний захист  територій,  будівель і споруд в складних  інженерно-геологічних умовах»

91.120.01 Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині – захисту від дії зсувів, прояву суфозії і карсту та інших проявів нерівномірних деформацій ґрунтових основ;

91.200  Технологія будівництва в частині розробки технологій геомоніторингу, вирівнювання та переміщення споруд, систем контролю за просторовим положенням окремих конструкцій та будівель в цілому з метою захисту від дії  просідань, зсувів, прояву суфозії і карсту та інших проявів нерівномірних деформацій ґрунтових основ  (за винятком підробки);

93.160    Будування гідроспоруд (за виключенням промислових гідротехнічних споруд: систем гідравлічного транспортування хвостів, шламів і мулів, хвостосховищ, шламонакопичувачів, мулонакопичувачів, ставків (відстійників, накопичувачів, охолоджувачів, біологічного очищення), мулових майданчиків)

ДП НДІБК

Шумінський Валерій Денисович

8

ПК 8

«Захист будівель і споруд на підроблюваних територіях»

91.120.01 Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині захисту від дії підробки;

91.200 Технологія будівництва в частині розробки технологій геомоніторингу, вирівнювання та переміщення споруд, систем контролю за просторовим положенням окремих конструкцій та будівель в цілому з метою захисту від дії  підробки

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут «Донецький ПромбудНДІпроект «Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «УКРБУД» (ДП «Донецький ПромбудНДІпроект»)

Чернишев Юрій Петрович

9

ПК 9

«Захист прибережних територій від  дії річкових та морських прибоїв, течії та небезпечних геологічних процесів»

91.120.01 Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині захисту прибережних територій від дії річкових та морських прибоїв, течії та небезпечних геологічних процесів

Центр науково-технічних послуг «Інжзахист»

Рижій Михайло Миколайович

Членство в громадських організаціях