Оцінювання відповідності

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ

За участі інституту розроблено Технічний регламент, який враховує вимоги Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988р. про зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів. Розроблено проект Закону України «Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів», який замінить дію Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.


Для розвитку системи оцінювання відповідності у будівництві інститутом розроблено низку нормативних документів з оцінки відповідності будівельної продукції.


Інститутом здійснюється експертиза проектів нормативних документів, у галузі оцінювання відповідності, розроблених іншими організаціями

Членство в громадських організаціях