Оцінювання відповідності продукції згідно з Технічним регламентом

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд


Відповідно до Закону "Про підтвердження відповідності" в Україні запроваджено нову систему оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, яка відповідає вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та європейській практиці.


Що таке «Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд»


Технічний регламент розроблено з урахуванням вимог Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988р. про зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів та затверджено Постановою КМУ від 20 грудня 2006р. №1764.


Технічний регламент визначає основні вимоги до будівельних виробів, будівель і споруд щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, безпеки експлуатації, механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, економії енергії, захисту навколишнього природного середовища, а також процедури оцінки відповідності виробів установленим вимогам та порядок їх застосування. У Технічному регламенті вживаються такі терміни:


  • регламентні технічні умови - стандарти, технічні умови та технічні свідоцтва, прийняті Держспоживстандартом або Мінрегіонбудом відповідно до їх компетенції (далі – РТУ). Згідно з п.6 Технічного регламенту основні вимоги до виробів і споруд конкретизуються в регламентних технічних умовах і будівельних нормах.
  • підтвердження придатності виробів для застосування - процедура перевірки нових виробів, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані існуючими нормативними документами на відповідність основним вимогам до виробів і споруд;
  • технічне свідоцтво - документ, що видається Мінрегіонбудом у разі підтвердження придатності виробів для застосування;
  • модуль процедур оцінки відповідності – комплекс уніфікованих процедур оцінки відповідності виробів установленим вимогам.


Згідно з п.4 Технічного регламенту "Вироби вважаються такими, що відповідають призначенню, якщо вони відповідають основним вимогам, визначеним у цьому Технічному регламенті до споруд, в яких вони застосовуються, регламентним технічним умовам і будівельним нормам, а також мають національний знак відповідності".


Згідно з п.7 Технічного регламенту Мінрегіонбуд затверджує та видає переліки РТУ і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту (Наказ Мінрегіонбуду № 9 від 13.01.2011; http://www.minregion.gov.ua/).


Згідно з п.9 вироби, які відповідають вимогам ТР, вільно переміщуються, розміщуються на ринку та застосовуються на території України.


Процедури оцінки відповідності


Згідно з п.18 «Підтвердження відповідності виробів вимогам Технічного регламенту здійснюється шляхом декларування виробником відповідності виробів із складенням декларації згідно з додатком до Технічного регламенту або шляхом сертифікації призначеним органом з оцінки відповідності і видачею сертифіката відповідності з застосуванням процедур оцінки відповідності та з урахуванням вимог Постанови КМУ від 7 жовтня 2003р. №1585 «Про затвердження технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності».


Декларування - здійснюється з використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва) або модуля D (забезпечення якості виробництва).


Сертифікація - здійснюється з використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем D (забезпечення якості виробництва) або модулем F (перевірка продукції).


Форма заявки на проведення оцінювання відповідності


Шляхи підтвердження відповідності виробів встановлено у розділі «Оцінювання відповідності» відповідних регламентних технічних умов на конкретний вид продукції.


База виданих сертифікатівДекларування відповідності продукції технічним регламентам


Декларування відповідності продукції технічним регламентам (ТР) - це ще один інструмент поряд із сертифікацією, який спрямований на підтвердження відповідності товарів встановленим законодавством України нормам.


Декларування відповідності - процедура, за допомогою якої виробник (імпортер) або уповноважена ним особа під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.


Декларація про відповідність - це документ, в якому виробник повідомляє, що вироблена ним продукція відповідає вимогам нормативних документів. Вона необхідна для митного оформлення і подальшої реалізації продукції.


Надати роз’яснення щодо декларування та оформити декларацію Вам допоможуть наші фахівці.


<<Назад

Членство в громадських організаціях