Науково-технічні видання


Козелецький Петро Максимович


Координатор видавництва
Козелецький Петро Максимович(044) 249-37-03
(044) 249-38-07Інститут провадить значну роботу з оприлюднення результатів своїх наукових досліджень в будівельній галузі та видає:

  • науково-технічний збірник «Будівельні конструкції»,
  •  науково-технічний журнал «Світ геотехніки»,
  • науково-технічний, виробничий та інформаційно-аналітичний журнал  «Наука та будівництво».

Постановами Президії ВАК України  наукові видання внесено до переліку фахових видань України, де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Збірник «Будівельні конструкції» видається двічі на рік. На його шпальтах висвітлюються науково-технічні проблеми будівельних конструкцій, у тому числі технології їх виготовлення, вітчизняний та кращий світовий досвід.

Журнал «Наука та будівництво» видається чотири рази на рік. В журналі висвітлюються науково-технічні проблеми будівельної галузі.

Серед авторів збірнику та журналу відомі вчені не тільки України, але й країн СНД та далекого зарубіжжя.

До Вашої уваги пропонуємо ознайомитись з правилами оформлення статей для друку в збірнику «Будівельні конструкції». укр. версія>>  та  журналу "Наука та будівництво" укр. версія>>

Редакційно-видавничий відділ, журнал «Світ геотехніки»

Шокарев Віктор Семенович

Головний редактор журналу
Шокарев Віктор Семенович
канд. техн. наук


(061) 277-13-68

Журнал «Світ геотехніки» видається два рази на рік. В журналі висвітлюється широкий спектр проблем з геотехніки, механіки ґрунтів та фундаментобудування.

Інформаційна підтримка науково-технічної діяльності в будівництві:

  • підготовка, видання та розповсюдження науково-технічного журналу «Світ геотехніки»
  • підготовка, видання та розповсюдження бібліотеки журналу
  • виготовлення дизайн-макетів науково-технічних книжок та їх друк
  • підготовка та видавництво рекламних буклетів
  • висвітлення геотехнічних подій в Україні та світі
  • оформлення та подання наукових статей співробітників відділення на міжнародні та українські конференції
  • переклад та видання анотацій доповідей міжнародних конференцій.
library-icon58-52.png
Збірник "Будівельні конструкції"
library-icon58-52.pngЖурнал "Наука та будівництво"
library-icon58-52.png Журнал "Світ геотехніки"
library-icon58-52.pngВидання, що пропонуються для продажу
library-icon58-52.pngМіжнародні видання для ознайомлення у бібліотеці ДП НДІБК

Членство в громадських організаціях