Науково-технічні видання

Журнал «Наука та будівництво»

NIK_2873.jpg


Головний редактор журналу "Наука та будівництво"
ФАРЕНЮК ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ         
доктор технічних наук, професор
Інститут провадить значну роботу з оприлюднення результатів своїх науково-дослідних робіт та науково-технічних  досліджень в будівельній галузі та висвітлює їх у науково-технічному журналі  «Наука та будівництво».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації науково-технічного журналу «Наука та будівництво»

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 11 липня 2019 року № 975» науково-технічний журнал «Наука та будівництво» ДП НДІБК увійшов до Переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б». Більш детально з Наказом та Додатками до нього можна ознайомитися за посиланням https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku

У журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових  ступенів доктора  і кандидата  технічних  наук  відповідно до зазначеного наказу.

Журнал «Наука та будівництво» видається чотири рази на рік. Журнал виходить накладом в 100 примірників.

В журналі висвітлюються науково-технічні проблеми будівельної галузі.

При формуванні нового складу редколегії були виконані наступні вимоги  на виконання Наказу МОН №32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 року: 

у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, має не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами. У складі нової редакційної колегії є четверо вчених, що працюють за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії була надана їх письмова згода. Всі вчені  входять до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку.

Шановні автори!

З радістю повідомляємо, що у червні 2021 науково-технічний журнал «Наука та будівництво» був включений в каталог періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) (США).

Ulrichsweb Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) - це авторитетна міжнародна база даних, яка містить опис понад 300 тисяч періодичних видань, а також активно використовується співробітниками електронних каталогів, бібліотек, репозитаріїв, наукометричних баз Scopus і Web of Science для отримання докладної інформації про наукові журнали.

До Вашої уваги пропонуємо ознайомитись з правилами оформлення статей для друку в  журналі «Наука та будівництво» 


(044) 249-38-07
(044) 249-37-65 


library-icon58-52.pngЖурнал "Наука та будівництво"
library-icon58-52.pngВидання, що пропонуються для продажу
library-icon58-52.pngМіжнародні видання для ознайомлення у бібліотеці ДП НДІБК

Членство в громадських організаціях