Журнал «Наука та будівництво»

Журнал «Наука та будівництво»Журнал "Наука та будівництво" 2014 


Тематична спрямованість журналу: поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок у галузі будівництва. 

Журнал «НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО» входить до переліку №1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових  ступенів доктора  і кандидата  технічних  наук  згідно  з  наказом Міністерства освіти  і  науки  України  від  06.03.2015 р. № 261.


Періодичність виходу – 4 номери на рік. 


Обсяг – не менше 52 смуг формату А4, в т.ч. обгортка – 4 смуги.


Засновник:

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».


Розповсюдження. Журнал розповсюджується:

  •  за передплатою - вартість підписки 4-х номерів на 2019 р. 1400 (одна тисяча чотириста) грн. 00 коп.;
  •  за адресною розсилкою до органів державної влади;
  •  в найбільші бібліотеки;
  •  на будівельних виставках, конференціях, семінарах, при проведенні «Круглих столів» тощо.

Для оформлення підписки на журнал «НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО» просимо звертатися за адресою: 


E-mail: journal@ndibk.gov.ua,  ndibk@ndibk.gov.ua  

або за тел. (044) 249-37-03, (044) 249-38-07 


Шановні колеги! Запрошуємо Вас до співпраці в журналі «НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО»!


Редакція журналу:

03037, м. Київ – 37, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК,


тел.:  (044) 249-37-03, (044) 249-38-07,

факс: (044)248-89-09


E-mail: journal@ndibk.gov.ua,  ndibk@ndibk.gov.uaЗавантажити договір


<<Назад

Членство в громадських організаціях