ТК 302 “Енергоефективність будівель і споруд”

ТК 302  «Енергоефективність  будівель і споруд» (далі – ТК 302) створений Наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 78 «Про створення технічного комітету стандартизації «Енергоефективність будівель і споруд»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 302 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 302 – Геннадій Григорович Фаренюк, директор ДП НДІБК, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, тел.: (044) 249-38-00, (044) 249-72-34, (044) 249-38-04, e-mail: farenyuk@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 302 – Борис Іванович Басок, заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, тел.: (044) 456-92-72, e-mail: admin@ittf.kiev.ua

Відповідальний секретар ТК 302 – Микола Васильович Тимофєєв, провідний науковий співробітник відділу будівельної фізики та енергоефективності ДП НДІБК, канд. техн. наук, доцент, тел.: (044) 249-37-20, e-mail: tymofieiev@ndibk.gov.ua.


Структура ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»

Ч.ч.

Назва ПК

Об’єкти стандартизації та їх коди згідно з ДК 004

Організація, яка здійснює функції секретаріату ПК

Ім’я та прізвище голови ПК

1

ПК 1

«Теплоізоляція будівель»

91.040.01 Будівництво взагалі в частині енергоефективності, оцінки відповідності за теплоізоляційними показниками та моніторингу теплових і енергетичних показників;

91.080.01 Будівельні конструкції взагалі в частині теплофізичних властивостей, енергоефективності;

91.100.01 Будівельні матеріали взагалі (за виключенням скла для будівництва) в частині теплофізичних властивостей;

91.120.01 Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині стійкості огороджувальних конструкцій до кліматичних факторів;

91.120.10 Теплоізоляція будівель

ДП НДІБК

Фаренюк Геннадій Григорович

 

2

ПК 2

«Енергоефективність систем забезпечення теплового режиму будівель»

91.140.10 Системи опалення (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині електричних кабельних систем опалення

ТОВ Науково-виробниче підприємство «Елетер»

Розинський Давид Йосипович

3

ПК 3

«Освітлення та інсоляція приміщень»

 

91.160.01 Освітлення взагалі в частині природного освітлення та інсоляції приміщень

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

Сергейчук Олег Васильович

4

ПК 4

«Енергетична паспортизація будівель»

91.010.10 Правові аспекти в частині енергетичної паспортизації будівель і споруд;

91.010.30 Технічні аспекти в частині вимог з ефективного використання та споживання енергії при проектуванні та експлуатації будівельних конструкцій та об’єктів

ДП НДІБК

Фаренюк Геннадій Григорович

5

ПК 5

«Мікроклімат приміщень»

91.040.01 Будівництво взагалі в частині забезпечення мікроклімату

Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України

Яригін Андрій Веніамінович

 

6

ПК 6

«Інженерні системи на основі відновлювальних джерел енергії»

91.140.99 Інше устаткування будівель (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині інженерних систем на основі відновлюваних джерел енергії

Асоціація інженерів енергоефективних технологій України

Кузнец Олександр Якович

7

ПК 7

«Системи моніторингу та управління будівлею»

91.140 Устаткування будівель (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині:

91.140.01 Устаткування будівель взагалі (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині моніторингу та управління системами забезпечення теплового режиму будівель (опалення, вентилювання, кондиціювання)

Академія муніципального управління

Сегай Олександр Михайлович


Перелік міжнародних та Європейських стандартів в напрямку енергоефективності будівель (Energy performance of buildings Directive (EPBD))

Членство в громадських організаціях