ТК 302 “Енергоефективність будівель і споруд”

ТК 302  «Енергоефективність  будівель і споруд» (далі – ТК 302) створений Наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 78 «Про створення технічного комітету стандартизації «Енергоефективність будівель і споруд»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 302 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 302 – Геннадій Григорович Фаренюк, директор ДП НДІБК, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, тел.: (044) 249-38-00, (044) 249-72-34, (044) 249-38-04, e-mail: farenyuk@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 302 – Борис Іванович Басок, заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, тел.: (044) 456-92-72, e-mail: admin@ittf.kiev.ua

Відповідальний секретар ТК 302 – Микола Васильович Тимофєєв, провідний науковий співробітник відділу будівельної фізики та енергоефективності ДП НДІБК, канд. техн. наук, доцент, тел.: (044) 249-37-20, e-mail: tymofieiev@ndibk.gov.ua.


Перелік міжнародних та Європейських стандартів в напрямку енергоефективності будівель (Energy performance of buildings Directive (EPBD))

Членство в громадських організаціях