ТК 302 “Енергоефективність будівель і споруд”

ТК 302  «Енергоефективність  будівель і споруд» (далі – ТК 302) створений Наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 78 «Про створення технічного комітету стандартизації «Енергоефективність будівель і споруд»».

Здійснення функцій секретаріату ТК 302 покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ТК 302 – Геннадій Григорович Фаренюк, директор ДП НДІБК, д-р техн. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, тел.: (044) 249-72-34, (044) 249-38-00, e-mail: farenyuk@ndibk.gov.ua.

Заступник голови ТК 302 – Борис Іванович Басок, заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України з наукової роботи, професор, д-р техн. наук, тел.: (044) 456-92-72, e-mail: admin@ittf.kiev.ua

Відповідальний секретар ТК 302 – Микола Васильович Тимофєєв, провідний науковий співробітник відділу будівельної фізики та енергоефективності ДП НДІБК, канд. техн. наук, тел.: (044) 249-37-20, e-mail: tymofieiev@ndibk.gov.ua.

Структура ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»

Коди згідно з ДК 004

Об’єкти стандартизації

91.010

Будівельна промисловість в частині:

91.010.10

Правові аспекти в частині: енергетичної паспортизації будівель і споруд

91.010.30

Технічні аспекти в частині: вимог з ефективного використання та споживання енергії при проектуванні та експлуатації будівельних конструкцій та об’єктів

91.040

Будівництво в частині:

91.040.01

Будівництво взагалі в частині: енергоефективності, забезпечення мікроклімату; оцінки відповідності за теплоізоляційними показниками та моніторингу теплових і енергетичних показників

91.080

Будівельні конструкції (за виключенням скловиробів) в частині:

91.080.01

Будівельні конструкції взагалі в частині: теплофізичних властивостей; енергоефективності

91.100

Будівельні матеріали (за виключенням скла для будівництва) в частині:

91.100.01

Будівельні матеріали взагалі в частині теплофізичних властивостей

91.120

Зовнішній і внутрішній захист будівель в частині:

91.120.01

Зовнішній і внутрішній захист будівель узагалі в частині: стійкості огороджувальних конструкцій до кліматичних факторів

91.120.10

Теплоізоляція будівель

91.140

Устаткування будівель (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині:

91.140.01

Устаткування будівель взагалі (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині: моніторингу та управління системами забезпечення теплового режиму будівель (опалення, вентилювання, кондиціювання)

91.140.10

Системи опалення (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині електричних кабельних систем опалення

91.140.99

Інше устаткування будівель (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині інженерних систем на основі відновлюваних джерел енергії

91.160

Освітлення (за виключенням обладнання, приладів, машин і лічильників) в частині:

91.160.01

Освітлення взагалі в частині: природного освітлення та інсоляції приміщень

Членство в громадських організаціях