Міжнародна діяльність

Міжнародну діяльність ДП НДІБК здійснює згідно до Указу Президента України від 14.09.2000 р. “Про програму інтеграції України до Європейського Союзу”, в рамках базових науково-технічних напрямів діяльності інституту та шляхом:

 • двосторонніх відносин з міжнародними громадськими організаціями;
 • співпраці з науково-технічними установами інших країн;
 • участі в міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах.

logo_fib.gif

Згідно з Рішенням НТР Держбуду України від 04.11.98 №59 НДІБК представляє Україну в Міжнародній федерації бетону (fib). Фахівці інституту щорічно беруть участь в засіданнях керівних органів fib, конференціях та симпозіумах.За підтримки Мінрегіону України НДІБК представляє нашу державу в Європейському союзі з ухвалень будівельної продукції (UEAtc).


 ДП НДІБК продовжує плідну співпрацю з:

 • інститутом ІТВ (Польща) з питань інформаційного обміну, стандартизації, сертифікації будівельної продукції, вогнестійкості будівельних виробів та конструкцій;
 • російським інститутом “ЦНИИпромзданий”, з яким в 2004 р. підписано угоду про взаємодію щодо обміну інформацією;
 • інститутом “НИПТИС” Міністерства будівництва Білорусі з питань застосування в огороджувальних конструкціях ніздрюватого бетону з метою зниження втрат тепла при експлуатації житлових та адміністративних будинків;
 • російським “НИИ строительной физики” з питань підвищення якості нових будівельних матеріалів;
 • фірмою “REM-BUD” (Польща), з якою в 2004 р. укладено безстроковий договір з питань вирівнювання будівель і споруд на території Польщі;
 • фірмою “PRGW” (Польща), з якою в 2004 р. укладено безстроковий договір про співробітництво з питань геотехніки;
 • французьким консорціумом JV «NOVARKA» щодо перетворення об’єкта «Укриття» ЧАЕС на екологічно безпечну систему;
 • чеським інститутом s.p. «TZUS», з яким підписана безстрокова угода на проведення спільних робіт в області випробувань і підтвердження відповідності будівельної продукції.

Членство в громадських організаціях