Якість

  В інституті функціонує сертифікована, починаючи з 2004 року, система управління якістю на відповідність ДСТУ EN ISO 9001:2018.

Політика у сфері якості

  ДП НДІБК визначає для себе найвищою метою задоволення потреб замовника у відповідності до чинних законодавчих та нормативних  документів і отримання, на цій основі, прибутку, направленого на задоволення потреб колективу та розвиток інституту за рахунок:

- постійного підвищення рівня якості науково-технічної продукції та послуг, що надаються;

- щорічного проведення конференцій та науково-практичних семінарів з метою поширення знань інституту та залучення нових замовників;

- систематичного підвищення кваліфікації наукових і інженерно-технічних  працівників та професійних навиків робітників шляхом навчання, в тому числі з питань міжнародних стандартів ISO серії 9000;

- підтримання лабораторної, експериментальної, виробничої бази та інфраструктури ДП НДІБК в належному стані для сприяння ефективній роботі персоналу;

- постійного оновлення засобів оргтехніки та впровадження нових рішень у сфері інформаційних технологій;

- освоєння нових сегментів ринку;

-  удосконалення діючої в інституті системи управління якістю.

 Усі співробітники інституту для реалізації проголошеної політики у сфері якості повинні керуватись такими принципами:

1. Роботи мають виконуватись в обумовлені терміни. Про обгрунтоване відхилення від термінів виконання робіт замовників своєчасно повідомляють.

2. Практичні знання слід удосконалювати.  

3. Прагнути до виконання кожної роботи без помилок з самого початку. Це не тільки підвищує якість, а й зменшує витрати.

4.  Жодна скарга не має залишатися без уваги.

  З метою постійного підвищення рівня задоволеності замовників, що користуються послугами та знаннями ДП НДІБК, керівництво інституту декларує реалізацію положень Політики і постійне внутрішнє вдосконалення системи управління.


Членство в громадських організаціях