Науково-технічні послуги

  Основні напрями створення науково-технічної продукції та надання науково-технічних послуг

 • Розроблення та вдосконалення нормативних документів в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (норми, стандарти, технічні умови, регламенти).
 • Вирішення геотехнічних питань, дослідження і проектування основ та фундаментів будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах (просадні і слабкі ґрунти, підроблюванні і підтоплюванні території, карсти тощо).
 • Розроблення, дослідження, випробування та впровадження нових будівельних конструкцій для всіх типів будівель і споруд.
 • Дослідження теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій будинків та споруд. Розроблення заходів з підвищення енергоефективності будівельних об’єктів.
 • Науково-технічний супровід проектування і будівництва складних і відповідальних будівельних об’єктів, в т.ч. в умовах щільної міської забудови.
 • Дослідження і розрахунки сейсмостійкості будівель і споруд та захисту від динамічних впливів.
 • Проведення вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні), розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів.
 • Візуальні та інструментальні обстеження будівель і споруд, оцінка технічного стану і ресурсу будівельних конструкцій, розроблення заходів щодо забезпечення надійності об’єктів.
 • Паспортизація будівель і споруд. Запобігання аваріям будівельних об’єктів та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій та розроблення заходів з протипожежної безпеки.
 • Науково-технічний супровід будівельної діяльності в атомній енергетиці, в тому числі на об’єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС та при проектуванні сховищ для захоронення радіоактивних речовин.
 • Розроблення методів захисту будівельних конструкцій від корозії.
 • Відпрацювання технологій виготовлення залізобетонних конструкцій, в т.ч. з використанням бетонів нового покоління.
 • Виготовлення залізобетонних конструкцій, виконання будівельно-монтажних робіт.
 • Розроблення та реалізація нестандартного технологічного устаткування для гнучких технологій нового будівельного виробництва.
 • Розроблення методів і реалізація проектів відновлення експлуатаційних якостей будівель і споруд, у т.ч. ліквідація понаднормативних осідань і кренів домкратною системою або вибурюванням основи.
 • Випробування та сертифікація будівельних конструкцій, виробів та матеріалів з метою оцінки відповідності.
 • Розроблення методів захисту та підвищення акустичного опорядження житлових, громадських, у тому числі спеціалізованих театральних, музейних, архівних, виробничих та інших об’єктів.
 • Виконання досліджень з економіки будівельних конструкцій та ціноутворення в науково-технічній діяльності у будівельній галузі.
 • Експертиза науково-технічної документації в будівництві.
 • Маркетингові та патентно-інформаційні дослідження в будівництві.
 • Міжнародне науково-технічне співробітництво.
 • Видання наукових збірників, монографій, журналів та інших інформаційних матеріалів за напрямами діяльності інституту.


 

Членство в громадських організаціях