Видання, що пропонуються для продажу

Практичний посібник_Розрахунок ЗБ конструкцій на вогнестійкість.jpg
      У посібнику розглянуті проблеми забезпечення вогнестійкості залізобетонних конструкцій. Наведено властивості бетону і арматури за підвищених температур. Представлені табличні дані для визначення вогнестійкості окремих конструкцій, таких як балки, колони, стіни, плити тощо. Викладені загальні положення методів розрахунку залізобетонних конструкцій на вогнестійкість.Розроблені приклади розрахунку окремих залізобетонних конструкцій на вогнестійкість.
     Посібник призначений для наукових та інженерно-технічних працівників, а також для студентів, аспірантів і викладачів будівельних спеціальностей.


Детальніше>>> posibnik_se-mika.jpg
Ця публікація містить викладення основних принципів та правил застосування Єврокодів, які стосуються проектування найбільш поширених типів будівель у сейсмічних районах. Використання Єврокодів на території України у відповідності з постановою Кабінету міністрів України №547 від 23 травня 2011 року при проектуванні будівельних конструкцій обмежене I-IV категорій складності об'єкту.

Публікація охоплює частини ДСТУ-Н Б EN 1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій, ДСТУ-Н Б EN 1991, Єврокод 1: Впливу на конструкції та ДСТУ-Н Б EN 1998-1 Єврокод 8: Проектування сейсмостістійких конструкцій: Частина 1. «Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд».Детальніше>>> 
Немчинов.jpg
В монографії висвітлюються питання проектування висотних будівель і споруд, що будуються в сейсмічних районах. Зроблений аналіз досвіду розробок нормативних вимог для проектування і будівництва сейсмостійких висотних будівель в країнах, схильних до впливу інтенсивних сейсмічних коливань (США, Канади, Японії, Чілі, Європи, ОАЕ та інші).

Викладені правила проектування сейсмостійких будівель у відповідності до рекомендацій ЄВРОКОДУ 8 і вимогами державних норм України – ДБН В.1.1-12:2014 «будівництво в сейсмічних районах України».
Детальніше>>>seysmika.jpg


Розглядаються сучасні проблеми  проектування і будівництва сейсмостійких будівель і споруд. Розглянуті особливості застосування ДБН В.1.1-2006 «Будівництво в сейсмічних районах України»
Детальніше>>>


proektirovanie.jpg


Приведено результати досліджень, які направлені на удосконалення методів проектування і будівництва будівель та споруд на сейсмічно небезпечних територіях. Наведено інженерний метод розрахунку будівель з врахуванням очікуваного (заданого) рівня забезпечення сейсмостійкості.


Детальніше>>>

zalizobeton.jpg


Викладено досвід досліджень збірно-монолітних конструкцій перекриттів та каркасів виробничих будівель, які показали ефективність об’єднання плоских збірних конструкцій для сумісної просторової роботи.

raschet.jpgВ книзі описано конструктивно-технологічні рішення підсилення несучих залізобетонних конструкцій бетоном (залізобетоном) і розвантажувальними елементами, практичні методи розрахунку підсилюваних конструкцій, рекомендації щодо підсилення просідаючих основ та приклади розрахунків.
kurs_lekzij.jpg


В книзі викладено основи розрахунку будівельних конструкцій за граничними станами, фізико-механічні властивості бетону і арматурної сталі та особливості розрахунку залізобетонних конструкцій за міцністю, тріщиностійкістю і деформативністю.Інформаційно-нормативні розробки, які розповсюджує ДП НДІБК

Автор та назваРік виданняВартість
"Розрахунок залізобетонних конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 2" Практичний посібник2016200 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 83 «Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування» (в двох томах)2016320 грн.
Журнал «Наука та будівництво» №2(8)2016125 грн.
Журнал «Наука та будівництво» №1(7)2016125 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 82 «Будівництво в сейсмічних районах України»2015200 грн.
Журнал «Наука та будівництво» №42015125 грн.
Журнал «Наука та будівництво» №32015125 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 82 «Будівництво  у сейсмічних районах України»2015200 грн.
Ю.І. Немчинов «Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно до Єврокоду 8» Практичний посібник  2015250 грн.
Монография  “ Сейсмостойкость высотных зданий и сооружений” Немчинов Ю.И. 2015 350 грн.
Журнал «Наука та будівництво» №22015125 грн.
Журнал «Наука та будівництво» №12015125 грн.
Журнал «Наука та будівництво» №22014125 грн.
Журнал «Наука та будівництво» №1
2014125 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 81 «Будівельна наука»
201480 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 80 «Енергоефективність у будівництві»
201485 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 79 «Механіка грунтів, геотехніка  та фундаментобудування»
201380 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 78 «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону»
2013200 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 77 «Енергозбереження в будівництві»
2013100 грн.
Слюсаренко Ю.С., Шимановський О.В., Галінський О.М. «Науково-технічний супровід реконструкцій Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві»

2013
200 грн.
Немчинов Ю.И., Марьенков Н.Г., Хавкин А.К., Бабик  К.Н. «Проектирование зданий с заданным уровнем обеспечения сейсмостойкости»
2012150 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» №76 «Будівництво в сейсмічних районах України» 2012 120 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» №74 «Науково-практичні проблеми сучасного залізобетону» 2011 200 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» №75 «Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування» 2011 200 грн.
Голышев А.Б., Кривошеев П.И., Бамбура А.Н. «Теория железобетона на экспериментальной основе» 2009 80 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 72 «Сучасні технології бетону» 2009 120 грн.
Голышев А.Б. «Расчет и технические решения усилений ж/б конструкций производственных зданий и просадочных оснований 2008 60 грн.
Немчинов Ю.И. «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 2008 100 грн.
Голышев А.Б., Кривошеев П.И. «Практические способы учета ползучести и усадки бетона при расчете сборно-монолитных конструкций»
2008
20 грн.  
Кушнер С.Г. «Расчет деформаций оснований зданий и сооружений» 2008 80 грн.
Захарченко П.В. «Тепло- та звукоізоляційні  матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях» 2008 40 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 68 «Енергозберігаючі будівельні конструкції та вироби» 2008 30 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 69 «Будівництво в сейсмічних районах України» 2008 100 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 70 «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація”» 2008 50 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 71 «Механіка грунтів та фундаментобудування» 2008 120 грн.
Катруца Ю.А., Быков Э.Н., Белоконь Ю.Н., Кривошеев П.И., Слюсаренко Ю.С. Монография «Особенности  реконструкции здания Одесского театра  оперы и  балета» 2007 75 грн.
Альбом фасадів і архітектурних елементів будинків кінця ХІХ – початку ХХ століть «З минулого в майбутнє» 2007 50 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 66 «Армування основ при будівництві  та реконструкції  будівель і споруд» 2007 60 грн.
Немчинов Ю.И., Кривошеєв П.И., Сидоренко М.В. Монография «От Укрытия до Конфайнмента четвертого блока Чернобыльской АЭС. Строительные аспекты»
2006
120 грн.
Мінбуд України – Акселерограми до ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України» 2006 30 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 64 «Будівництво в сейсмічних районах України» 2006 85 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 65 «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація”» 2006 60 грн.
Кривошеєв П.І. Залізобетонні конструкції каркасних виробничих будівель 2005 60 грн.
Лазебник Г.Е. Давление грунта на сооружения 2005 90 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 62 в 2-х томах «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону» 2005 50 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 63 2005 36 грн.
Голишев О.Б., Бамбура А.М. Курс лекцій з основ розрахунку будівельних конструкцій і з опору залізобетону 2004 35 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 60 «Будівництво в сейсмічних районах України» 2004 60 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 58 «Перспективи розвитку будівельних конструкцій будівель, споруд та їх основ» 2003 30 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 59 «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону» 2003 60 грн.
Ткаченко І.М., Козелецький П.М., Розенфельд І.О. Під ред. П.І.Кривошеєва. Короткий енциклопедичний словник “Основи, фундаменти і механіка грунтів”
2003
30 грн.
Голышев А.Б. «Железобетонные конструкции» I том 2002 50 грн.
Голышев А.Б., Ткаченко И.Н., Полищук В.П. Строительство и архитектура (краткий словарь-справочник) под общей редакцией П.И.Кривошеева 2002 50 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 57 «Залізобетонні конструкції» 2002 30 грн.
Голышев А.Б., Ткаченко И.Н. Практические способы учета ползучести и усадки бетона при  расчете железобетонных конструкций 2000 10 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 52 «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону» 2000 20 грн.
Збірник «Будівельні конструкції» № 50 «Науково-практичні проблеми сучасного залізобетону» 1999 20 грн.
Клепиков С.Н. «Расчет сооружений на  деформируемом основании» 1996 25 грн.
Немчинов Ю.И. “Метод пространственных конечных элементов” 1995 25 грн.

вул. Преображенська, 5/2,
Київ – 37, 03037
(044) 249-37-53
Кіцюк Наталія Валеріївна
(044) 248-89-09
n.kitsiuk@ndibk.gov.ua

Також можете залишити Ваше повідомлення,
заповнивши нижче приведену форму зворотнього зв'язку.

Членство в громадських організаціях