Видання, що пропонуються для продажу


Титулка_Фаренюк.jpg
Монографію присвячено розв'язанню наукової проблеми підвищення комфортності середовища і енергоефективності будівель з нестандартними огороджувальними конструкціями на основі геометричного моделювання динамічних параметрів світло-радіаційного поля. В роботі обґрунтовується здійснення світлокліматичного районування на основі натурних вимірів освітленості на метеорологічних станціях. Розроблено наукові принципи багаторічних регулярних вимірів параметрів світлового поля. Уточнено розподіл яскравості напів'ясного неба. Для оцінки світлокліматичних характеристик введено експозицію природного освітлення. Для моделювання комфортного середовища використано математичний апарат точкового числення, на основі якого розроблено принципи розрахунку площинних і просторових параметрів світлового поля; методику визначення комфортних параметрів теоретичним шляхом і оцінки огороджувальних конструкцій за різними за фізичною сутністю чинниками. Розроблено методи моделювання сонячних теплонадходжень для нестандартних рішень світлопрозорих огороджень; принципи формування комфортного інсоляційного режиму у приміщеннях за енергетичними показниками ультрафіолетової радіації; принципи формування променистого теплообміну між довільними поверхнями, на основі яких визначається загальний термо-радіаційний режим приміщення. 

Книга призначена для наукових робітників, інженерів-проектувальників в галузі забезпечення світлового режиму приміщень будівель та споруд, аспірантів та студентів будівельних та технічних університетів.


Детальніше>>> Монография Немчинова_2020_итулка.jpg
У монографії розглянуті питання виникнення ситуацій природного і техногенного характеру, їх врахування при проектуванні та рекомендації щодо забезпечення безпечної експлуатації будівель і споруд. Представлена класифікація небезпечних подій, в тому числі природних небезпек у вигляді землетрусів, цунамі, тропічних циклонів і смерчів, повеней, селевих потоків, снігових лавин і зсувів, гроз, блискавок і пожеж в результаті ударів блискавок. Серед технологічних (техногенних) небезпек розглянуті приклади радіаційних і промислових аварій, розливи нафти, викиди хімікатів і вибухи на промислових підприємствах, методи оцінки та характеристики вогнестійкості конструкцій. Детально оцінені наслідки катастроф і викладені теорії ризиків для визначення живучості конструкцій, а також наведений розрахунок будівель на прогресуюче обвалення при деградації конструкцій і впливі терористичних атак.
Книга призначена для інженерів-проектувальників, науковців будівельного профілю і може бути корисною аспірантам та студентам будівельних                                        спеціальностей технічних університетів.


                                       Детальніше>>>Титулка книги Бамбури_0001.jpg
У посібнику наведено методи розрахунку  за двома групами граничних станів на всі види навантажень і впливів та конструювання елементів і конструкцій зі звичайного і попередньо напруженого залізобетону. Для зазначених розрахунків запропоновано  раціональні алгоритми  виконання операцій. Наведено приклади виконання розрахунків  і конструювання різних типів конструкцій, графіки, таблиці та інші матеріали, що полегшують роботу проектувальника.

Посібник розроблений з урахуванням вимог чинних державних будівельних норм.

Для інженерно-технічних фахівців, співробітників проектних і будівельних організацій, аспірантів та студентів.


                                          Детальніше>>>


Практичний посібник_Розрахунок ЗБ конструкцій на вогнестійкість.jpg
У посібнику розглянуті проблеми забезпечення вогнестійкості залізобетонних конструкцій. Наведено властивості бетону і арматури за підвищених температур. Представлені табличні дані для визначення вогнестійкості окремих конструкцій, таких як балки, колони, стіни, плити тощо. Викладені загальні положення методів розрахунку залізобетонних конструкцій на вогнестійкість.Розроблені приклади розрахунку окремих залізобетонних конструкцій на вогнестійкість.

Посібник призначений для наукових та інженерно-технічних працівників, а також для студентів, аспірантів і викладачів будівельних спеціальностей.


Детальніше>>> posibnik_se-mika.jpg
Ця публікація містить викладення основних принципів та правил застосування Єврокодів, які стосуються проектування найбільш поширених типів будівель у сейсмічних районах. Використання Єврокодів на території України у відповідності з постановою Кабінету міністрів України №547 від 23 травня 2011 року при проектуванні будівельних конструкцій обмежене I-IV категорій складності об'єкту.

Публікація охоплює частини ДСТУ-Н Б EN 1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій, ДСТУ-Н Б EN 1991, Єврокод 1: Впливу на конструкції та ДСТУ-Н Б EN 1998-1 Єврокод 8: Проектування сейсмостістійких конструкцій: Частина 1. «Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд».Детальніше>>> 
Немчинов.jpg
В монографії висвітлюються питання проектування висотних будівель і споруд, що будуються в сейсмічних районах. Зроблений аналіз досвіду розробок нормативних вимог для проектування і будівництва сейсмостійких висотних будівель в країнах, схильних до впливу інтенсивних сейсмічних коливань (США, Канади, Японії, Чілі, Європи, ОАЕ та інші).

Викладені правила проектування сейсмостійких будівель у відповідності до рекомендацій ЄВРОКОДУ 8 і вимогами державних норм України – ДБН В.1.1-12:2014 «будівництво в сейсмічних районах України».
Детальніше>>>Інформаційно-нормативні розробки, які розповсюджує ДП НДІБК

Автор та назваРік виданняВартість
В.О. Єгорченков, Г.Г. Фаренюк «Формування комфортного світло-радіаційного середовища в будівлях з нестандартними огороджувальними конструкціями»  Монографія2021500 грн.
Ю.И. Немчинов «Природные и техногенные опасности. Аварии и их последствия» Монографія
2020250 грн.
А.М. Бамбура, І.Р. Сазонова, О.В. Дорогова, О.В. Войцехівський «Проектування залізобетонних конструкцій» Посібник2018200 грн.
«Розрахунок залізобетонних конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 2» Практичний посібник2016200 грн.
Ю.І. Немчинов «Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно до Єврокоду 8» Практичний посібник  2015250 грн.
Ю.И. Немчинов  «Сейсмостойкость высотных зданий и сооружений»  Монографія   2015 350 грн.

вул. Преображенська, 5/2,
Київ – 37, 03037

(044) 249-37-56                            
Кіцюк Наталія Валеріївна

n.kitsiuk@ndibk.gov.ua 

(044) 249-38-00

(044) 249-38-04
(050) 415-36-22

ndibk@ndibk.gov.ua

Також можете залишити Ваше повідомлення,
заповнивши нижче приведену форму зворотнього зв'язку.

Членство в громадських організаціях