Сертифікація будівельної продукції в Системі ДП НДІБК

Державне підприємство „Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” створив Систему добровільної сертифікації  ДП НДІБК, яка базується на основних принципах та підходах Державної системи сертифікації.

Об'єктами сертифікації є продукція, яка:

вироблена в Україні;

ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;

ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що за показниками може бути співвіднесена з вимогами чинних в Україні нормативних документів на аналогічну продукцію;

ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу. 

Порядок проведення сертифікації будівельної продукції передбачає

подання заявки на сертифікацію; розгляд заявки і прийняття рішення за нею із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

обстеження виробництва, якщо воно обумовлено ОС;

відбір та ідентифікацію зразків продукції за зовнішніми ознаками і марками;

випробування зразків продукції (якщо це обумовлено схемою сертифікації);

аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції;

занесення сертифікованої продукції до Реєстру ОС, укладання угоди на право використання знака відповідності, видачу сертифіката відповідності;

визнання документів, що підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів і видані на цю продукцію за кордоном;

технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

інформацію про результати робіт із сертифікації продукції. 

Строк дії сертифіката відповідності - до п'яти років в залежності від схеми сертифікації

Визначення вартості робіт з сертифікації продукції у ОС здійснюється у відповідності до нормативів трудомісткості робіт ОС. 


База виданих сертифікатів

Членство в громадських організаціях