Випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

   Випробувальні підрозділи ДП НДІБК діють у сфері оцінювання відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством.

   Всі підрозділи інституту, які здійснюють випробування, акредитовані Національним агентством з акредитації    України     (НААУ)     на      технічну     компетентність     на      відповідність      вимогам  ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019:

  • Випробувальний центр (Атестат про акредитацію №20799 від 19.01.2024, Сфера акредитації випробувального центру ДП НДІБК), до складу якого входять п'ять випробувальних підрозділів: відділ досліджень конструкцій будівель і споруд; відділ автоматизації досліджень та сейсмостійкості будівель і споруд; відділ технології виготовлення залізобетонних конструкцій; лабораторія досліджень будівельних властивостей грунтів та напружено-деформованого стану конструкцій будівель і споруд сумісно з основою; відділення досліджень технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах.

   Акредитовані випробувальні підрозділи проводять сертифікаційні, періодичні, контрольні та інші випробування широкої номенклатури будівельної продукції, в тому числі: грунтів, залізобетонних, металевих і дерев’яних конструкцій і виробів, віконних і дверних блоків з дерева, металу та полівінілхлориду, в’яжучих речовин, розчинів, бетонів і будівельної кераміки, теплоізоляційних, гідроізоляційних та інших будівельних матеріалів. Випробування проводяться за повним комплексом контрольних показників, передбачених державними стандартами України, з оформленням протоколів випробувань, чинних на всій території України, а, у разі наявності відповідних угод, також у державах-членах Євросоюзу.

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

  Відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) за запитом замовника надати оцінку відповідності, Випробувальний центр ДП НДІБК (ВЦ) або Відділу будівельної фізики та енергоефективності ДП НДІБК (ВВ) проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків згідно вимог нормативних документів на продукцію з урахуванням невизначеності результатів вимірювання.

     Оцінювання результатів випробувань, у разі потреби, ВЦ або ВВ здійснює за згодою замовника на підставі зазначеного правила:


ПРАВИЛО.jpg


<<Назад

Членство в громадських організаціях