МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВИХ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стан питання

У цей час проектні роботи виконуються з використанням систем автоматизованого проектування (САПР). Вихідним матеріалом для САПР є топографічні плани, які створені на графічному матеріалі – планшетах, ватмані. Процес сканування й цифрування топографічних планів є трудомі-стким, а також приводить до втрат планової точності ≥ ±1м. Відсутність достовірної комплексної інформації про стан території промислових підприємств також є однією з основних проблем при будівництві, реконструкції будинків, споруджень і інженерних комунікацій.


Технологія рішення

Розроблено методику побудови топографічних планів територій промислових підприємств в електронно – цифровому виді із плановою точністю 1см, з використанням сучасних технічних засобів, у т.ч. оптико-електронного обладнання.

Реалізація методики включає наступні види робіт:

 • тахео-метрична зйомка;
 • обмір габаритів всіх будинків і споруд;
 • обстеження люків підземних комунікацій;
 • уточнення положення підземних інженерних комуніка-цій, їхніх поворотів і уведень;
 • обстеження й зйомка надземних комунікацій.

Загальний топографічний план масштабу 1:100 включає:

 • висотний топографічний план на якому наведені всі види відміток: рельєфу; автомобільних доріг і залізнич-них колій; доріг; будинків і споруд; кілець люків; фунда-ментів колон і т.д.
 • плани кабелів; підземних комунікацій; надземних кому-нікацій;
 • план із вказівкою границь, що розділяють територію цехів.

При цьому визначаються також площі всіх будинків і споруд, автодоріг, газонів, тротуарів, вимощень, діаметри трубопроводів і ін. показники.

topografichni_plani_002[1].jpg

Розроблена інструкція, яка дозволяє проектним організаціям і геодезичним службам підприємств самостійно вносити коректування в електронно-цифровий топографічний план при будівництві, реконструкції будинків, споруд, інженерних комунікацій.

Технічні засоби

Для реалізації методики використовуються:

 • електронні лазерні тахеометри, що мають найкращі базові характеристики вимірів кутів, відстаней і висот.
 • програмно-технічний комплекс Pile Integrity Tester PIT - W (США);
 • вимірювально-інформаційна система «Моніторинг»;
 • сучасні комп'ютерні програми («Digitals», «Pendulum» і ін.)

Досвід впровадження

Розроблена методика використовувалась при створенні електронно-цифрових топографічних планів більш ніж на 20 підприємствах, у т.ч. на Запорізькому коксохімічному заводі; нафтових базах у м.Запоріжжя, п.Проліски Київської області та ін.

Розробники методики

 • Державне підприємство «УкргеоІнформ» ім.Шаха А.В. м.Київ;
 • ДП НДІБК, Запорізьке відділення, м. Запоріжжя,
 • НП «Топограф» м.Запоріжжя.


<< Назад

Членство в громадських організаціях