ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ДП НДІБК


1.   Система оцінки технічного стану будинків та споруд

Пропонується створення комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень (СППР), щодо оцінки технічного стану будинків, споруд та інженерних мереж.

Основною перевагою цієї технології є створення програмно-інформаційного середовища, за допомогою якого забезпечується прийняття рішень щодо оцінки технічного стану визначеного класу будівельних споруд на основі виявлення та фіксацій наукових знань, що є надбанням найбільш досвідчених фахівців будівельної галузі.

Процес створення СППР розподіляється на два етапи роботи:

  1. Розробка бази даних, що має містити формалізовані експертні знання щодо оцінки технічного стану будівельних об'єктів;
  2. Створення програмно-інформаційного середовища, засобами якого будуть виконуватися процеси оцінки технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж.

2.   Програмний комплекс для рішення геотехнічних завдань методом кінцевих елементів

Пропонується програмний комплекс призначений для розрахунку будівельних об'єктів разом з основою; деформацій і міцності ґрунтових основ будинків та споруд; несучої здатності одиночних паль; підпірних стінок і шпунта; зусиль в анкерах; земляних насипів, дамб, гребель; стійкості схилів і укосів.

Перевагою-комплексу є покладений в його основу метод кінцевих елементів у нелінійній постановці. Комплекс працює в середовищі «Windows» задовольняє всім вимогам до сучасного програмного забезпечення й складається із трьох процесорів - першого для графічного та табличного уведення вихідних даних, другого, що реалізує чисельні алгоритми і третього, призначеного для графічного й табличного виводу результатів.

3.   Спосіб будівництва будинків та споруд

Пропонується технологія будівництва яка заснована на ліквідації нерівномірних осадок будинків та споруд та обладнання для її реалізації. Основною перевагою, пропозиції є можливість здійснювати підйом будівельних об'єктів в автоматичному режимі, на основі введених в комп'ютер проектних даних висоти підйому окремих його точок. Включення в управлінську схему підйому автоматичної вимірювально-інформаційної системи в якості зворотного зв'язку дозволяє в режимі реального часу здійснювати моніторинг за змінами планово-висотного положення й форми об'єкту та корегувати команди комп'ютера на включення - відключення гідроклапанів.

Обладнання електрогідравлічної системи складається з плоских домкратів грузопідйомністю 200т і робочим ходом 44мм; електрогідроклапанів, насосної станції продуктивністю 20л/хв.; пульта управління; індуктивних датчиків переміщення, кренів та блоку збору інформації.

4.   Влаштування пальових фундаментів

Пропонується технологія влаштування пальових. фундаментів в ущільненому масиві ґрунту при зведені жилих, цивільних, промислових будинків та споруд на лесових просідаючих ґрунтах. Основною перевагою цієї технології, є підвищення несучої спроможності паль за рахунок виключення дії на них сил негативного тертя. Проектування необхідно вести з урахуванням того, що палі сприймають і передають навантаження від будинків та споруд на підстилаючі несучі шари, а ущільнений масив ґрунту, створюваний з ґрунтоцементних, шлакових, бетонних елементів діаметром 500-1000мм підвищеної жорсткості, служить для виключення можливості прояву просідання ґрунту між палями. По периметру будинку улаштовується водозахисний екран.

5.   Технологія і обладнання для створення захисних екранів

Пропонуються технологія і обладнання для захисту основ будівель і споруд, зведених на просідаючих ґрунтах. Екрани створюються по периметру будівлі, що захищається прорізуванням траншеї з одночасовим заповнюванням порожнини пластичними гідрозахисними розчинами, що дозволяють уникнути нерівномірних осідань при наявності розташованих навколо будівлі джерел водонасичення ґрунтів. Технологічне обладнання включає: стандартне, що використовується в будівельній галузі - бурові установки, розчиномішалки, розчинонасоси і оснастку розробки НДІБК - ланцюг з ріжучими зубцями, штанги, вертлюги, шківи та інше.

6.   Обладнання для укріплення основ методом глибинного змішування

Пропонується обладнання для укріплення ґрунтів, що дозволяє уникнути нерівномірних осідань системи .фундаменти - надземна частина будівель" при наявності в її основі слабких чи просідаючих ґрунтів. Перевага обладнання полягає в тім, що воно дозволяє підвищити жорсткість основ під будівлі, які споруджуються і вже існуючі, створенням масивів за допомогою ґрунтоцементними елементами 500..1000 мм і довжиною до 30 м. Технологічне обладнання включає пристрої для створення свердловин, розчиномішалки, розчинонасоси, а також оснастку розробки НДІБК.

7.   Технологія обстеження будинків, споруд і ґрунтових основ геородарними методами

Пропонується технологія заснована на випромінюванні електромагнітного сигналу, прийому й виміру параметрів сигналу, відбитого від границь шарів, що мають, різні електрофізичні характеристики (наприклад, вода-ґрунт, бетон-арматура) і несучого в собі інформацію про властивості простору, що зондується.

Основною перевагою технології є можливість визначення: технічного стану будівельних об'єктів; розташування інженерних мереж і арматури у бетонних конструкціях, а також вивчення геологічних розрізів, підземних порожнин, положення рівня ґрунтових вод.

Технологія реалізується за допомогою портативного мікропроцесорного геофізичного приладу (геородара) і не вимагає контакту з досліджуваною поверхнею.

8.   Технологія для оцінки стану геосередовища

Пропонується технологія, призначена для підземних досліджень методом пасивної, локації, заснованої на безконтактному випромінюванні природних імпульсних електромагнітних полів землі та виділення корисного сигналу з електромагнітного шуму магнітно-резонансним способом.

Основною перевагою технології є можливість досліджень, без буравлення шпар підземних неоднорідностей, які утворять аномалії поля, а їхній склад і структура визначається по властивим резонансним частотам електромагнітного випромінювання. Представляється корисним застосування технології в структурній геології (картированні похованих розламів, карсту, зсувів і ін.), у гідрогеології (дослідження водонасищення порід і пошуки джерел підземного водопостачання), у пошуковій геології (пошуки й картировання покладів нафти й газу й інших корисних копалин), в екології (дослідження хімічного забруднення грунтів і підземних вод, виявлення їхніх джерел). Польові спостереження забезпечується застосуванням нейрон-технічного вимірювального комплексу, у якому чутливим елементом є нервово-м'язові тканини оператора.

9.   Методика випробування ґрунтів

Пропонується методика та устаткування для досліджень статичними вдавлювальним навантаженням несучої спроможності грунтів палями у надпотужних просаджувальних грунтах.

Перевагою методики є відсутність необхідності улаштування великої кількості анкерних паль і дренажних свердловин для замочування ґрунту, незначна величина необхідного навантаження для випробування.

10.   Обладнання для дослідження несучої спроможності грунтів

Пропонується обладнання для досліджень статичним втислювальним навантаженням несучої спроможності грунтів палями діаметрами 500...1000 мм і довжиною до     50 м на територіях зі складними ґрунтовими умовами. Основною перевагою пропозиції є можливість виконання досліджень з використанням стенду не великої ваги і похилих анкерних паль, розташованих навколо випробувальної палі.

11.   Конструкції фундаментів глибокого закладення для передачі геотермальної енергії в будинки

Пропонуються конструкції залізобетонних фундаментів глибокого закладення: паль, фундаментних плит, елементів тунелів, у яких передбачено розміщення геотермального обладнання для циркуляції рідини, яка використовується для обігріву (охолодження) будинків за допомогою теплових насосів (холодильних агрегатів).

Основною перевагою конструкцій є можливість використання в будинках накопиченого запасу енергії землі у вигляді геотермального тепла, без устрою спеціальних теплообмінних свердловин.

Геотермальне обладнання включає до себе пластикові теплообмінні труби, стиковочні роз'їми, які випробовуються під тиском до 3-105 Па, а також температурні датчики.

12.   Методика моніторингу територій, будівельних об'єктів та технічні засоби для локального знімання інформації

Пропонується методика спостереження за територіями зі складними інженерно-геологічними умовами (зсувоопасні, ділянки берегової абразії та інш.); будинками, спорудами та інженерними мережами; глибокими котлованами, захисними дамбами та технічні засоби для локальної вимірювапьно-інформаційної системи.

Основною перевагою пропозиції є можливість виявлення на ранній стадії напряму і швидкості деформації об'єктів моніторингу за рахунок високоточних вимірів горизонтальних зміщень і кренів споруд по спеціально обладнаних на них цокольних і ґрунтових реперах. Виміри проводяться з періодичним тимчасовим регламентом, неавтоматизованим режимом збору інформації з наступним її збереженням і обробкою на ЕОМ. Результати моніторингу дозволяють формувати необхідні технічні та управлінські рішення.

У локальну вимірювально-інформаційну систему входять наступні технічні засоби: захищений від впливу навколишнього середовища універсальний індуктивний датчик маятникового типу та засіб знімання інформації -високоточний вимірник індуктивності.

13.   Датчик переміщень

Пропонується індуктивній датчик для моніторингу вертикальних осідань, переміщень будівельних об'єктів у процесі їхньої експлуатації та усунення наднормативних кренів.

Перевагою розробки є широкий діапазон вимірів у цифровому виді абсолютних значень переміщений, осідань (0...600 мм) з точністю не менш 0,3 мм; можливість роботи датчика в умовах нестабільного живлення, вологості, забруднення, динамічних навантажень. Датчик має низьку вартість, його можливо використовувати в автоматизо¬ваних вимірювально-інформаційних системах з програмною обробкою інформаційного сигналу. Датчик складається з капролонового корпусу з високими механічними й хімічними властивостями, феромагнітного сердечника та котушок індуктивності.

14.   Методика розрахунку листової гідроізоляції та пристрій для контролю її напруженого стану

Пропонується методика розрахунку прочностних параметрів, експлуатаційного ресурсу листової гідроізоляції та пристрій для автоматичного контролю її напруженого стану.

Основною перевагою пропозиції є можливість визначення граничної напруги в матеріалі листової гідроізоляції на основі положень механіки твердого тіла та фізичних закономірностей локального руйнування матеріалу на основі процесів тріщиноутворення. В процесі проектування гідроізоляції методика дозволяє вибрати ефективний матеріал оцінити експлуатаційний ресурс. Пристрій включає вимірювальний датчик для визначення граничного напруженого стану гідроізоляції й прилад для відображення її поточного напруженого стану.

Патент України № 77554.

15.   Спосіб, методика та пристрій для контролю і оцінки напруженого стану будівельних конструкцій

Пропонується спосіб контролю механічних напруг металевих, бетонних, кам'яних конструкцій на основі використання класичного магнітопружного ефекту та пристрій для його реалізації; методика оцінки напруженого стану будівельних конструкцій, яка заснована на застосуванні математичної моделі взаємодії електромагнітного потоку датчика з контрольованим матеріалом.

Основна перевага запропонованих способу й методики полягає у можливості одержувати величину й напрямок головних напруг з наступною оцінкою на їхній основі, із використанням класичних критеріїв, поточного напруженого стану будівельних конструкцій відносно граничного. Пристрій включає магнітопружний датчик, що формує в матеріалі орієнтований магнітний потік вимірювальний прилад, що відображає величину механічних напруг.

Патенти України №№ 77554. 77558, 77655.

16.   Методика оцінки напружено-деформованого стану будинків та споруд

Пропонується методика оцінки НДС системи «фундамент -верхня будова» при нерівномірних осадках.

Основною перевагою запропонованої методики є можливість одержання в інтерактивному режимі зміщень і кренів по осях Х і У у місті установки індуктивних датчиків. Отримані дані є вихідними для розрахунку напруг у конструкціях, аналіза стану елементів конструкцій і розробки рекомендацій щодо їх подальшої безпечної експлуатації.

Обладнання та комп'ютерне забезпечення вимірювально-інформаційної системи «Моніторинг», спеціальна програма до розрахункового комплексу «Ліра».


<< Назад

Членство в громадських організаціях