КОМПЕНСАТОР ДЛЯ ТРУБОПРОВОДІВ

Стан питання

Осідання та зсуви ґрунту в складних інженерно-геологічних умовах викликають небезпечні напруги в трубопроводах і призводять до передчасної руйнації в вигляді розриву і втрати їх стійкості. Виключна металоємність трубопроводів, їх розгалуженість потребують значних витрат сталі, зварювальних матеріалів, електроенергії, трудовитрат при спробі підвищити міцність за рахунок збільшення товщини стінок, влаштування П-подібних компенсаторів, трасування поодаль від шахтних полів та інш. заходів.

Технологія рішення

Найбільш вживана технологія захисту – монтаж компенсаторів на стадії будівництва або експлуатації. Надійність цих пристроїв повинна відзначатися достатньою міцністю, компенсаційною здатністю, довговічністю та ремнотнопридатністю.

Запропонована конструкція за ТУ 204 УРСР 259-87, ТУ УВ.2.5-15.6-024954-83-001: 2007 (проект), має форму тороподібних оболонок, розташованих в захисному корпусі так, що тиск транспортованого продукту діє по зовнішній поверхні робочого елементу, що зварений з відштампованих напівторів.

kompensator_001[1].jpg

Рис. Загальний вигляд компенсатора

1 - трубопровід;

2 - кожух;

3 - гірлянда з тороподібних оболонок, виготовлених на електродуговій зварці штампованих напівторів із листового металу б=3мм

Цей компенсатор призначений для експлуатації на трубопроводах, що транспортують газ та рідину під тиском до 1,2 МПа і температурі зовнішнього повітря не нижче мінус 400С. Геометричні розміри розробляються постачальником (Запорізьке відділення НДІБК) відповідно до технічного завдання, яке формулюється замовником відповідно до технічних даних трубопроводу, інженерно- та гірничо-геологічних умов на трасі.

Компенсатор та технологія виготовлення відповідають вимогам будівельного законодавства, зокрема ГОСТ 380-2005, ДБН В.1.1-5-2000, ДБН В.1.1-7-2002, ДБН В.2.5-20-2001, СНиП III -4-80*, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1-019 – 79, ГОСТ 15.309-98, ГОСТ 27.410-87, ГОСТ 3242-79, ГОСТ 7512-82, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 10704-91.

Дослідна партія, що випускається на замовлення, проходить випробування за діючими ДСТУ на випуск готової продукції і супроводжується необхідним паспортом.

Експериментально досліджувались натурні зразки діаметром оболонки до 620мм під тиском до 6,3МПа.

Компенсатор має 3…5-кратний запас міцності, який забезпечує мінімум ризику для впровадження на таких відповідальних об’єктах як газопроводи.

kompensator_002[1].jpg

Рис. Випробування компенсатора на циклічні навантаження

kompensator_003[1].jpg


Рис. Випробування компенсатора на тиск

Досвід впровадження

За 30-річний термін експлуатації до 300 компенсаторів вказаної конструкції на діючих газопроводах Луганського, Донецького управлінь газових мереж теплотрасах в Могильові (Білорусія), нафто гонах Йошкар-Олі (Башкортостан) та інших регіонах СНГ відмов та аварійних ситуацій не зафіксовано.


<< Назад

Членство в громадських організаціях