УКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ МЕТОДОМ ГЛИБИННОГО ЗМІШУВАННЯ

УКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ МЕТОДОМ ГЛИБИННОГО ЗМІШУВАННЯ

Стан питання

Закріплення ґрунтів в основах здійснюється переважно ін’єкційними способами – хімічними, термічним, цементацією та ін-шими, які важко піддаються регулюванню, а в умовах обводнення або високої вологості грунтів їх неможливо застосувати, або вони мало ефективні із-за суттєвого зниження фільтраційних властивостей грунтів.

Технологія рішення

Розроблена бурозмішувальна технологія укріплення грунтів у т.ч. водонасичених, яка передбачає глибинне перемішування зруйнованого ґрунту з в’яжучим - водоцементним розчином.

Процес закріплення грунтів включає наступні операції:

  • підготовка водоцементного розчину
  • розпушування ґрунту в масиві без виносу його на поверхню
  • подача в зону руйнування розчину
  • перемішування водоцементного розчину із розпушуваним грунтом

 Процес перемішування ґрунту з водоцементним розчином


Всі технологічні операції виконуються одночасово з обертанням та осьовим переміщенням бурозмішувача на необхідну глибину або довжину закріплювана товщі ґрунту. Грунтоцементна суміш твердіє, набирає міцності, підвищується жорсткість закріплюючого ґрунту. Міцність та модуль деформації змінюються в широких межах в залежності від співвідношення грунт-цемент.

Розроблені способи закріплення ґрунтів в різних напрямках - вертикальному, горизонтальному та похилому.

Фрагмент горизонтального закріплення ґрунтів


Технічні засоби

Для реалізації способу закріплення ґрунтів розроблене малогабаритне обладнання та технологічне оснащення, яке вклю-чає: буровий станок вертикального або горизонтального буріння, які приміняються в залежності від напрямку закріплення, розчиномішалку, розчинонасос, вертлюг, порожнисті бурові штанги, бурозмішувач.

 Технологічна лінія для вертикального та похилого армування глибинним змішуванням


Досвід впровадження

Закріплення ґрунтів методом глибинного перемішування може застосовуватися для наступних цілей:

  • підсилення основ
  • улаштування грунтових подушок
  • улаштування підпірних стін
  • закріплення укосів виїмок та насипів
  • улаштування підземного простору

В процесі закріплення ґрунтів виконується моніторинг об’єкту. Моніторинг включає, як дискретний спосіб контролю осідань геодезичним нівелюванням, так і інтерактивний нагляд з застосуванням високоточних індуктивних датчиків. За результата-ми моніторингу корегується послідовність закріплення ґрунтів.

Бурозмішувальна технологія закріплення грунтів глибинним перемішуванням впроваджена на 22 об’єктах в різних регіонах України.

Табл. Досвід впровадження технології закріплення ґрунтів глибинним перемішуванням.

Напрямок закріплення грунту

Кількість об’єктів, шт.

Призначення закріплення ґрунту основ

Довжина*, глибина закріплення, м

Ø елементів, мм

Горизонтальний

8

Реконструкція, захист будівель

5…24*

300

Вертикальний

10

Підготовка основи фундаментів, захист будівель

3…8

300

Похилий

3

Реконструкція, захист будівель

4…6

300


<< Назад

Членство в громадських організаціях