ВИМІРЮВАЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «МОНІТОРИНГ»

Проблема

Будівельні об’єкти незалежно від форм їх власності, відомчої належності та призначення згідно з діючими нормативними документами (ДБН В.1.2-5:2007) підлягають науково-технічному супроводу.

Мета цього заходу полягає в вирішенні проблем, які виникають на різних етапах життєвого циклу будівельного об’єкту. Основним видом робіт є спостереження за технічним станом об’єктів. Для забезпечення безпечної експлуатації будівельних об’єктів необхідно мати достовірну поточну інформацію про параметри, які характеризують стан конструкцій.

Технологія рішення

Розроблена вимірювально-інформаційна система (ВІС) на основі індуктивних перетворювачів з періодичним тимчасовим регламентом збору вимірів інформації про контрольовані базові фізичні величини з наступним зберіганням і обробкою на ЕОМ.

Параметри контролю в системі «фундамент - будова»:

  • напрямок та величина зміщення;
  • кут нахилу та відносні осідання;
  • величина розкриття тріщин.

ВІС представлена у варіантах: локальна, автоматична.

Перевагою системи є можливість за допомогою мобільного телефону програмування періоду, коли автоматизована система включається, опитує датчики, встановлені на будівельних спорудах, і передає дані в центр обробки інформації у вигляді SMS повідомлень. Тип обробки даних – середнє значення від дев‘яти вимірювань з нормуванням по зразковій індуктивності.

За результатами моніторингу можна робити оцінку напружено-деформованої системи будівельних конструкцій будинків і споруджень із використанням програми «Ліра».

Технічні засоби

kontrol_jakosti_001[1].jpg

Рис. Технічні засоби автоматичної системи: 1 – датчик крену; 2 – датчик розкриття тріщин; 3 – вимірювач; 4 – блок збору та передачі інформації; 5 – лінія зв'язку

Технічні характеристики датчиків: точність вимірів – 0,001мм; діапазон температур: - 300…+700; вага – 0,22… 0,6кг; габарити: діаметр 25; 76мм; довжина – 190; 246мм; волого та пилозахищені.

Вимірники індуктивності забезпечують вимір в діапазоні 100…5000мкГн та мають USB інтерфейс, це позволяє проводити виміри індуктивності в реальному режимі часу з відображенням величини індуктивності й якості контуру на екрані монітора.

Блок збору інформації забезпечує: живлення системи від мережі 220В, або вбудованого акумулятора; збір інформації по лінії зв‘язку; від датчиків 99 за 11…20 сек, заряд акумулятора блоку та мобільного телефону і керування його роботою при передачі даних; перехід в режим енергозбереження; запам‘ятовування всіх настроювань в енергонезалежній пам‘яті.

Комп’ютерна програма «Pendulum» дозволяє у місці розташування датчика розраховувати не тільки напрямок, величину зміщення, але й показує точну його величину в градусах та по вісям X, Y в мм, а також крен. Всі дані виводить у вигляді таблиць та графіків.

sistema_monitoring_002[1].jpg

Вимірювально-інформаційна система «Моніторинг» виконана відповідно до ДСТУ Б В.2.6 - 25 - 20003 «Автоматизовані системи для технічного діагностування будівельних конструкцій . Загальні технічні вимоги». У рамках розробки ВІС отримано п'ять патентів України на винахід.

Атестація ВІС проведена ДП Запорізьким регіональним державним центром стандартизації, метрології та сертифікації.

Досвід впровадження

Починаючи з 2004 року науково-технічний супровід за допомогою ВІС «Моніторинг» виконувався на 65 об'єктах.

sistema_monitoring_003[1].jpg

Рис. Об‘єкт моніторингу: Стадіон «Донбас Арена» м.Донецьк


<< Назад

Членство в громадських організаціях