ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ДП НДІБК

Додаток №1

ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ДП НДІБК

1. Ущільнення ґрунтів гідровибухом

Розроблено спосіб ущільнення лесових ґрунтів, сутність якого полягає в ослабленні структурних зв'язків скелету шляхом його замочування до границі текучості і здійснення кілька серій вибухів глибинних зарядів вибухової речовини.

Переваги способу: повна ліквідація просадкових властивостей ґрунту та підвищення його несучій здатності.

Досвід - ущільнено основи більш ніж 300 будинків.

2. Підготовка основ будівельних об'єктів шляхом армування товщі вертикальними елементами підвищеної жорсткості

Розроблено спосіб підготовки основ, де вертикальні елементи підвищеної жорсткості формуються методом глибинного змішування ґрунту з водоцементним розчином або шляхом буріння свердловин і  наступного їх заповнення жорстким  матеріалом у т.ч. з ущільненням, з шагом із розрахунку неможливості прояву просадки на посилених ділянках ґрунту.

Перевага способу є проста технологія, низька вартість підготовки основ будинків та споруд.

Досвід - підготовлені основ 22 об'єктів.

3. Усунення наднормативних кренів будівельних об’єктів

Розроблена технологія та обладнання для усунення наднормативних кренів будинків та споруд, яка заснована на задаванні контеркрену будівельного об’єкту шляхом локальної горизонтальної підробки ґрунту під підошвою фундаментів.

Патенти України № 65455А; № 30009.

Перевага технології полягає в можливості виконання робіт без зупинки виробництва та відселення людей.

Досвід – усунено наднормативні крени 51 об’єкта.

4. Укріплення ґрунтів методом глибинного змішування

Розроблена технологія та обладнання укріплення грунтів, в т.ч. водонасичених, яка передбачає глибинне перемішування грунту з в’яжучим водоцементним розчином.

Переваги технології: поліпшення властивостей грунтової основи, керованість процесу формування ґрунтоцементних елементів, відсутність шламу, можливість виконання робіт в стислих умовах.

Досвід – укріплені основи 22 об’єктів.

5. Водопониження в стиснених умовах забудови

Розроблена технологія та обладнання для водопониження та стабілізації рівня підземних вод в стиснених умовах забудови шляхом улаштування горизонтальної дренажної системи із свердловин.
Перевага цієї технології полягає в можливості улаштування дренажних свердловин під будинками, спорудами, дорогами, інженерними мережами.

Досвід –водопониження в основі 17 будівельних об'єктів.

6. Гідроізоляція фундаментів та стін

Розроблені технології (улаштування постійно діючих дренажей; цементація, укріплення ґрунтів), направлені на покращення гідрогеологічних умов площадки будівництва та полегшення умов улаштування традиційних способів гідроізоляції: обмазка, обклеювання поверхностей, ін’єктування спеціальних розчинів в конструкції.

Перевагою цієї технології є комплексне рішення проблеми збільшення довговічності будинків та споруд.

Досвід – комплексна гідроізоляція 8 об’єктів.

7. Відновлення і посилення будівельних конструкцій композитними матеріалами на основі вуглецевого волокна

Пропонується технологія відновлювання та посилення залізобетонних, цегляних, сталевих і дерев'яних конструкцій, які експлуатуються в складних інженерно-геологічних умовах. Для цього застосовуються вуглецеві стрічки і полотна, клеї, ремонтні розчини.

Переваги композитних матеріалів: мала вага, технологічність, несприйнятливість до агресивних зовнішніх факторів.

Досвід - посилення і відновлювання конструкцій 573 шт, в т.ч. залізобетонні ферми, балки покриття, колони, рігелі перекриття, а також 1000м11112 монолітних пліт перекриття.

8. Компенсатор для трубопроводів

Пропонується телескопічний компенсатор для компенсації деформацій надземних, підземних, внутрішніх сталевих трубопроводів в складних гірничо-геологічних умовах.

Перевагами конструкції є наявність захисного корпусу, що дає змогу встановлювати компенсатори на підземних трубопроводах безпосередньо в ґрунтовій засипці без спеціальних ніш чи колодязів, та підвищена компенсуюча здібність на одну гофру робочого елемента.

Досвід - вироблено близько 300 компенсаторів.

9. Вимірювально-інформаційна система „Моніторинг"

Розроблені технології і технічні засоби моніторингу деформаційних параметрів будівельних конструкцій: розкриття тріщин, кутів нахилу, векторів сил і їх загальні зміщень.

Основною перевагою автоматизованої системи є можливість, за допомогою мобільного телефону, програмування періоду за яким система включається, опитує датчики, встановлені на будівельних спорудах і передає дані в центр обробки інформації у вигляді SMS повідомлень.

Патенти України №№ 75876, 77761, 77554, 77558.

Досвід - на 65 об’єктах встановлено 454 датчика, в т.ч. 263 датчика були автоматизовані.

10. Контроль якості пальових фундаментів

Запропоновано акустична технологія на базі програмно-технічного комплексу Pile Integrity Tester PIT-W (США) для контролю довжини, діаметру та суцільності стволу паль методом відбитих імпульсів.

Досвід - контроль якості паль на 16 об’єктах.

11. Методика виконання геофізичних робіт

Розроблена методика виконання геофізичних робіт при інженерно-геологічних вишукуваннях, яка включає комплексне використання кількох методів в т.ч. дистанційного біолокаційного метода
Перевагами методики є можливість картировання тектонічних порушень та зон тріщинуватості, літологічного розчленовування геологічних розрізів, уточнення сейсмічності площадок.

Досвід - вишукування з використанням методики на 9 майданчиках

12. Методика побудови електронно-цифрових топографічних планів промислових підприємств


<< Назад

Членство в громадських організаціях