Спеціалізована вчена рада


Наказом Міністерства освіти і науки України №1643 від 28 грудня 2019 року у ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України утворена спеціалізована вчена рада К 26.833.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" та 05.23.02 "Основи і фундаменти" терміном до 31 грудня 2020 року та затверджений наступний склад спеціалізованої вченої ради К 26.833.01:

Голова ради:

1. Бамбура Андрій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01.

Заступник голови:

2. Калюх Юрій Іванович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02.

Вчений секретар: 

3. Слюсаренко Юрій Степанович, к.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02.

Члени ради:

4. Азізов Талят Нуредінович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 05.23.01;

5. Бєлов Ігор Дмитрович, к.т.н., доцент, директор центру, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.01;

6. Дубровський Михайло Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.23.02;

7. Корнієнко Микола Васильович, к.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.02;

8. Мар’єнков Микола Григорович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02;

9. Немчинов Юрій Іванович, д.т.н., професор, перший заступник директора, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02;

10. Оксень Євген Іванович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01;

11. Тарасюк Василь Григорович, к.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02;

12. Тимофєєв Микола Васильович, к.т.н., доцент, завідувач центру, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01;

13. Фаренюк Геннадій Григорович, д.т.н., професор, директор, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01;

14. Шейніч Леонід Олександрович, д.т.н., професор, завідувач відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01;

15. Шокарев Віктор Семенович, к.т.н., старший науковий співробітник, директор, Запорізьке відділення, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02.


  Наказом Міністерства освіти і науки України №946 від 22 липня 2020 року термін дії спеціалізованої вченої ради К 26.833.01 подовжений до 15 травня 2021 року. 

      Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, а також на підставі наказу МОН № 758 від 14.07.15 року (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330) оприлюднюються (в режимі читання):

  • примірник дисертації в електронному вигляді — не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації (у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії оприлюднюється автореферат дисертації в електронному вигляді);
  • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді — не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації; автореферат дисертацій — не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації.

       Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук 


Контакти


Голова спеціалізованої вченої ради К 26.833.01

Бамбура Андрій Миколайович
(044) 249 37 44


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.833.01

Слюсаренко Юрій Степанович
(044) 249 72 40
(044) 249 38 83


Електронна адреса спеціалізованої вченої ради К 26.833.01Засідання 2 грудня 2020 року

 14:00

Здобувач: Петрик Юрій Миколайович

Тема: «Несуча здатність і деформативність попередньо напружених на бетон залізобетонних елементів що згинаються»

Спеціальність: 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Автореферат

Текст дисертації

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Азізова Т.Н.

Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, доцента Журавського О.Д.

 

16:00

Здобувач: Іванов Борис Валерійович

Тема: «Виправлення заздалегідь деформованих сталевих конструкцій локальними термічними впливами»

Спеціальність: 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Автореферат

Текст дисертації

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Лапенка О.І.

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, доцента Отроша Ю.А.Членство в громадських організаціях