Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада

Наказом Міністерства освіти і науки України №1604 від 22 грудня 2016 року у ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України утворена «спеціалізована вчена рада К 26.833.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" та 05.23.02 "Основи та фундаменти" строком на три роки» та затверджений наступний склад спеціалізованої вченої ради К 26.833.01:

Голова ради:

1. Бамбура Андрій Миколайович, д. т. н., професор, завідувач відділу, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.01.

Вчений секретар:

3. Слюсаренко Юрій Степанович, к. т. н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.02.

Члени ради:

4. Азізов Талят Нуредінович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет, спеціальність 05.23.01;

5. Бєлов Ігор Дмитрович, к. т. н., доцент, директор, ДП "Випробувальний центр будівельних конструкцій", спеціальність 05.23.01;

6. Дубровський Михайло Павлович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.23.02;

7. Калюх Юрій Іванович, д. т. н., професор, заступник завідувача відділу, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.02;

8. Корнієнко Микола Васильович, к. т. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.02;

9. Кривошеєв Петро Іванович, к. т. н., професор, радник директора інституту, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.01;

10. Мар'єнков Микола Григорович, д. т. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.01;

11. Немчинов Юрій Іванович, д. т. н., професор, перший заступник директора інституту з наукової роботи, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.02;

12. Тарасюк Василь Григорович, к. т. н., старший науковий співробітник, заступник директора інституту з наукової та нормативно-методичної роботи, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.02;

13. Фаренюк Геннадій Григорович, д. т. н., старший науковий співробітник, директор інституту, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.01;

14. Шейніч Леонід Олександрович, д. т. н., професор, завідувач відділу, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.01;

      15. Шокарев Віктор Семенович, к. т. н., старший науковий співробітник, директор, Запорізьке відділення, ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, спеціальність 05.23.02. 
 

      Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, а також на підставі наказу МОН № 758 від 14.07.15 року (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330) оприлюднюються (в режимі читання):

  • примірник дисертації в електронному вигляді — не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації (у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії оприлюднюється автореферат дисертації в електронному вигляді);
  • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді — не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації; автореферат дисертацій — не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації.

       Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук


Засідання 28 листопада 2019 року

 14:30

Здобувач: Вусатюк Андрій Євгенович

Тема: «Оцінка технічного стану залізобетонних паль у ґрунті неруйнівними методами»

Спеціальність: 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Автореферат

Текст дисертації

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Бойка В.В.

Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, доцента Довженко О.О.

 


Членство в громадських організаціях