Спеціалізована вчена рада


Наказом Міністерства освіти і науки України №1643 від 28 грудня 2019 року у ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону утворена спеціалізована вчена рада К 26.833.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" та 05.23.02 "Основи і фундаменти" терміном до 31 грудня 2020 року та затверджений наступний склад спеціалізованої вченої ради К 26.833.01:

Голова ради:

1. Бамбура Андрій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01.

Заступник голови:

2. Калюх Юрій Іванович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02.

Вчений секретар: 

3. Слюсаренко Юрій Степанович, к.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02.

Члени ради:

4. Азізов Талят Нуредінович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 05.23.01;

5. Бєлов Ігор Дмитрович, к.т.н., доцент, директор центру, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.01;

6. Дубровський Михайло Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.23.02;

7. Корнієнко Микола Васильович, к.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.23.02;

8. Мар’єнков Микола Григорович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02;

9. Немчинов Юрій Іванович, д.т.н., професор, перший заступник директора, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02;

10. Оксень Євген Іванович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01;

11. Тарасюк Василь Григорович, к.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02;

12. Тимофєєв Микола Васильович, к.т.н., доцент, завідувач центру, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01;

13. Фаренюк Геннадій Григорович, д.т.н., професор, директор, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01;

14. Шейніч Леонід Олександрович, д.т.н., професор, завідувач відділу, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.01;

15. Шокарев Віктор Семенович, к.т.н., старший науковий співробітник, директор, Запорізьке відділення, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», спеціальність 05.23.02.


  Наказом Міністерства освіти і науки України №946 від 22 липня 2020 року термін дії спеціалізованої вченої ради К 26.833.01 подовжений до 15 травня 2021 року. 

      Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, а також на підставі наказу МОН № 758 від 14.07.15 року (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330) оприлюднюються (в режимі читання):

  • примірник дисертації в електронному вигляді — не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації (у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії оприлюднюється автореферат дисертації в електронному вигляді);
  • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді — не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації; автореферат дисертацій — не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації.

       Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або кандидата/доктора наук 


Контакти


Голова спеціалізованої вченої ради К 26.833.01

Бамбура Андрій Миколайович
(044) 249 37 44


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.833.01

Слюсаренко Юрій Степанович
(044) 249 72 40
(044) 249 38 83


Електронна адреса спеціалізованої вченої ради К 26.833.01Засідання 29 вересня 2021 року *

 11:00

Здобувач: Дунін Володимир Андрійович

Тема: «Вплив промислових вибухів на довговічність конструкцій будівель в умовах м.Кривий Ріг»

Спеціальність: 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Автореферат

Текст дисертації 

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Бойка В.В.

Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, професора Довженко О.О.


Засідання 28 вересня 2021 року *

 11:00

Здобувач: Дворник Антон Миколайович

Тема: «Зміна напружено-деформованого стану основи при динамічних впливах від метрополітену»

Спеціальність: 05.23.02 «Основи і фундаменти»

Автореферат

Текст дисертації 

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, доцента Стефанишина Д.В.

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, с.н.с. Савицького О.А.


Засідання 29 квітня 2021 року *

 10:00

Здобувач: Кравз Андрій Романович

Тема: «Міцність та деформативність дерев'яних армованих вант»

Спеціальність: 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Автореферат

Текст дисертації

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Білика С.І.

Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, доцента Каравана В.В.


Засідання 28 квітня 2021 року *

 10:00

Здобувач: Кунанець Юрій Михайлович

Тема: «Підсилення фундаментів з допомогою мікропаль, які виготовляються методом безударного вдавлювання»

Спеціальність: 05.23.02 «Основи і фундаменти»

Автореферат

Текст дисертації

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Бойка І.П.

Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, доцента Гнатюка О.Т.Засідання 7 квітня 2021 року *

 14:30

Здобувач: Іщенко Юрій Іванович

Тема: «Стабілізація ґрунтових деформацій в умовах ущільненої міської забудови та в зеленому будівництві»

Спеціальність: 05.23.02 «Основи і фундаменти»

Автореферат

Текст дисертації

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, доцента Стефанишина Д.В.

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, с.н.с. Савицького О.А.


Засідання 24 березня 2021 року *

 14:00

Здобувач: Орлова Ольга Михайлівна

Тема: «Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами при крученні»

Спеціальність: 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Автореферат

Текст дисертації

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, доцента  Кочкарьова Д.В.

Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, доцента Срібняк Н.М.*  Використовувати матеріал даного розділу можливо тільки згідно чинного законодавства України, не порушуючи авторських прав!
Членство в громадських організаціях