Науково-практичний семінар «Проектування та будівництво в сейсмічних районах та в складних інженерно-геологічних умовах України з урахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014 і Єврокоду 8 (EN-1998-1)»

         Організаторами семінару виступили Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) та Українська Асоціація сейсмостійкого будівництва (УАССБ).
        У семінарі взяли участь понад 70 фахівців підприємств будівельної галузі, архітекторів, проектантів, науковців та інженерів-будівельників з різних міст України.
        Семінар проводився як комплекс заходів, що сприяють підвищенню якості проектних рішень будівель та споруд, їх будівництва, реконструкції та експлуатації в сейсмічних районах України. 
Відкрили роботу семінару і виступили з привітальним словом ректор ОДАБА Анатолій Володимирович Ковров і директор ДП НДІБК Геннадій Григорович Фаренюк.

      
 
6.jpg  4.jpg
7.jpg
     На семінарі були розглянуті питання:
Розвиток нормативної бази будівельної галузі України та  завдання взаємодії з документами Єврокоду.
Основні положення ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України з урахуванням вимог ЕN 1998-1 (Єврокод 8)».
Сейсмічна небезпека в Україні. Сучасний стан.
Будівництво у сейсмічних районах України будівель і споруд зі стінами із цегли і великорозмірних блоків.
Особливості застосування ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» при проектуванні гідротехнічних і транспортних споруд. 
Визначення сейсмічних навантажень на будівлі та споруди по ДБН В.1.1-12:2014 та Єврокоду 8.
Сейсмозахист будівель і споруд. Проектування систем сейсмоізоляції.
Особливості   проектування   залізобетонних   конструкцій   з   врахуванням   вимог   ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України».
Особливості геотехнічного проектування будівельних об’єктів відповідно до Єврокоду 7.
Вдосконалення процесу підготовки і перепідготовки фахівців з сейсмостійкого будівництва на основі науково-практичної діяльності.
Програмна  реалізація  вимог  СНиП II-7-81*  і  ДБН В.1.1-12:2014   «Будівництво у сейсмічних районах України» в програмному комплексі «ЛІРА-САПР».
Нормативні вимоги до конструктивних рішень будівель  та споруд по ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України».
Реалізація положень нормативних документів ДБН В.2.2-24.2009, ДБН В.1.1-12:2014,      ДСТУ-Н Б EN-1998-1:2010 та EN 1998-1:2004 в програмному комплексі ЛІРА 10.6.
Визначення    сейсмічних    навантажень    на   будівлі    і    споруди    по    СНиП II-7-81*  і  ДБН В.1.1-12:2014.
Гідротехнічне будівництво в складних інженерно - геологічних і сейсмічних умовах і вимог ДБН В.2.4-3:2010, ДБН В.2.4-20:2014.
Результати обстежень ряду будівель та споруд і  рекомендації щодо підвищення їх сейсмостійкості за результатами  виконаних досліджень.
Проблеми захисту територій від підтоплення у сейсмічних районах.
Захист споруд і конструкцій, пошкоджених пожежею після  землетрусу.
Економічні питання сейсмостійкого будівництва.

8.JPG
  
            Учасники семінару отримали сертифікати щодо підвищення кваліфікації в галузі сейсмостійкого будівництва.11.JPG
    

Співпраця з громадськими організаціями