Запрошення до участі у науково-технічній конференції «Будівництво у сейсмічних районах України»


Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) та Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) планують провести у вересні 2021 року в м.Одеса XII Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Будівництво у сейсмічних районах України» (АУСБ 2021). Орієнтовна дата проведення конференції 21-24 вересня 2021 року.

Детальну інформацію про час, місце проведення, програму конференції буде розміщено на офіційному веб-сайті ДП НДІБК в розділі «Конференції, семінари»

Членство в громадських організаціях