Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 15184:202_ (ЕN 15184:2006, IDT)

ТК 303  «Будівельні  конструкції»  розробив  першу  редакцію  проекту ДСТУ EN 15184:202_ (ЕN 15184:2006, IDT) «Матеріали та системи для захисту та ремонтування бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення межі міцності зчеплення покриву сталі до бетону при зсуві (випробування на висмикування)» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.  
                                                   
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 15184:202_ (ЕN 15184:2006, IDT) «Матеріали та системи для захисту та ремонтування бетонних конструкцій. Методи випробувань. Визначення межі міцності зчеплення покриву сталі до бетону при зсуві (випробування на висмикування)»  (тема завдання — 1572-2023).
Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ЕN 15184:2006 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"                  (ДП НДІБК);
вул. Преображенська, буд. 5/2, м. Київ, 03037;
тел./факс (044) 248-89-09;
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua або kolesnikyr@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua або kolesnikyr@gmail.com

Членство в громадських організаціях