Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 15183:202_ (ЕN 15183:2006, IDT)

ТК 303  «Будівельні  конструкції»  розробив  першу  редакцію  проекту ДСТУ EN 15183:202_ (ЕN 15183:2006, IDT) «Матеріали та системи для захисту та ремонтування бетонних конструкцій. Методи випробувань. Випробування на захист від корозії» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.    
                                                  
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно  до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 15183:202_ (ЕN 15183:2006, IDT) «Матеріали та системи для захисту та ремонтування бетонних конструкцій. Методи випробувань. Випробування на захист від корозії» (тема завдання — 1571-2023).
Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ЕN 15183:2006 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»; 
Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"               (ДП НДІБК);
вул. Преображенська, буд. 5/2, м. Київ, 03037;
тел./факс (044) 248-89-09;
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua або kolesnikyr@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua або kolesnikyr@gmail.com

Членство в громадських організаціях