Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 14844:202Х (EN 14844:2006+А2:2011, IDT)

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проекту ДСТУ EN 14844:202Х (EN 14844:2006+А2:2011, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Коробчасті труби» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
         
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 14844:202Х (EN 14844:2006+А2:2011, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Коробчасті труби» (тема завдання — 1044-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 14844:2019 (EN 14844:2006 + A2:2011, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Водопропускні труби коробчатого перетину», прийнятого методом підтвердження.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 14844:202X буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
Державне   підприємство   «Державний   науково-дослідний   інститут   будівельних   конструкцій»  (ДП НДІБК); 
електронна адреса355niisk356@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: 355niisk356@gmail.com

Членство в громадських організаціях