Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 14080:202Х (EN 14080:2013, ІDТ)

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проекту ДСТУ EN 14080:202Х (EN 14080:2013, ІDТ) «Дерев’яні конструкції. Клеєна шарувата деревина та клеєна цільна деревина. Вимоги» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 14080:202Х (EN 14080:2013, ІDТ) «Дерев’яні конструкції. Клеєна шарувата деревина та клеєна цільна деревина. Вимоги» (тема завдання — 1038-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 14080:2019 (EN 14080:2013, IDT) «Конструкції дерев’яні. Шарувата клеєна деревина та масивна клеєна деревина. Вимоги».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 14080:2013 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
Державне   підприємство   «Державний   науково-дослідний   інститут   будівельних   конструкцій»  (ДП НДІБК); 
тел.: (044) 249-37-84; (050) 415-35-62;
електронна адреса: v.bogdan@ndibk.gov.uav.sergiychuk@ndibk.gov.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за такими електронними адресами: v.bogdan@ndibk.gov.uav.sergiychuk@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях