Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 13978-1:202X (EN 13978-1:2005, IDT)

TК  303    «Будівельні       конструкції»        розробив      першу       редакцію       проекту    ДСТУ EN 13978-1:202X (EN 13978-1:2005, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Збірні залізобетонні гаражі. Частина 1. Вимоги до монолітних армованих гаражів або гаражів, що складаються з окремих секцій які мають розміри приміщення» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 13978-1:202X (EN 13978-1:2005, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Збірні залізобетонні гаражі. Частина 1. Вимоги до монолітних армованих гаражів або гаражів, що складаються з окремих секцій які мають розміри приміщення» (тема завдання — 1036-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 13978-1:2019 (EN 13978-1:2005, IDT)  «Вироби залізобетонні збірні. Гаражі зі збірного бетону. Частина 1. Вимоги до монолітних армованих гаражів або гаражів, що складаються з однієї секції, яка має розмір кімнати», прийнятого методом підтвердження.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 13978-1:202X буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
Державне   підприємство   «Державний   науково-дослідний   інститут   будівельних   конструкцій»  (ДП НДІБК);  
електронна адреса: 355niisk356@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: 355niisk356@gmail.com

Членство в громадських організаціях