Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 12843:202Х (EN 12843:2004, ІDТ)

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проекту ДСТУ EN 12843:202Х (EN 12843:2004, ІDТ) «Вироби залізобетонні збірні. Щогли та стовпи» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12843:202Х (EN 12843:2004, ІDТ) «Вироби залізобетонні збірні. Щогли та стовпи» (тема завдання — 1032-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12843:2019 (EN 12843:2004, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Щогли та стовпи».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12843:2004 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
ДП НДІБК; 
тел. (097) 945-07-69;
електронна адреса: niiskgts@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: niiskgts@gmail.com

Членство в громадських організаціях