Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту EN 12390-7:202_ (EN 12390-7:2019, IDT)

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проєкту ДСТУ EN 12390-7:202_ (EN 12390-7:2019, IDT) «Випробування цементобетону. Частина 7. Густина цементобетону» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1. Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12390-7:202_(EN 12390-7:2019, IDT) «Випробування цементобетону. Частина 7. Густина цементобетону»(тема завдання – 1038-2020).
Національний стандарт розроблено вперше.

2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ЕN 12390-7:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельн іконструкції»;
ДП «ДерждорНДІ»;
просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113;
електронні адреси: tscbk@dorndi.org.ua та schein@ndibk.gov.ua
Строк подання коментарів — 60  календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4. Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронними адресами: tscbk@dorndi.org.ua та schein@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях