Конкурс

   Державне  підприємство «Державний  науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Запорізького відділення.

Кваліфікаційні вимоги 
     У конкурсі на посаду директора Запорізького відділення можуть взяти участь особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників або науково-педагогічних працівників не менш як 3 роки, досвід роботи на керівних посадах у наукових підрозділах або досвід практичної роботи за напрямом діяльності Запорізького відділення не менше 5 років. Орієнтовані на кандидатів, які вміють працювати у команді.

Професійні вимоги
     Кандидат на посаду повинен знати науково-технічні роботи та послуги за основними напрямками діяльності Запорізького відділення, зокрема: інженерно-геологічні вишукування, обстеження технічного стану будинків і споруд, проектування спеціальних видів робіт у будівництві, усунення наднормативних кренів  будинків і споруд, зміцнення ґрунтів методом глибинного змішування, ущільнення ґрунтів гідровибухом, контроль якості матеріалів та конструкцій, моніторинг будинків і споруд, науково-технічний супровід об’єктів будівництва та інші роботи та послуги.
     Знання Законів України «Про науково і науково-технічну діяльність», «Про управління об’єктами державної власності», «Про оренду державного та комунального майна», Господарський кодекс України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, що регулюють порядок діяльності підприємства, податкове, екологічне та трудове законодавство. 
   Знання антикорупційного законодавства України. Принципи корпоративного управління та стратегічного планування.    Перспективи та тенденції розвитку будівельної галузі. Основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів. 
     Володіння лідерськими навичками, стратегічним баченням, управлінням змінами, управлінською ефективністю. 

Місцезнаходження відділення: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 4.
 
Кандидатам на участь у конкурсі необхідно подати наступні документи:
- заяву про участь у конкурсному відборі із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
-  належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія  документа про вищу освіту, копія диплома доктора наук або кандидата наук;
-  біографічна довідка (резюме).
Кандидати можуть подавати іншу додаткову інформацію на власний розсуд.

Якщо вас зацікавила вакансія, і ваш досвід відповідає вимогам, надсилайте документи в електронному вигляді у  форматі pdf. на електронну адресу: ok@ndibk.gov.ua або ndibk@ndibk.gov.ua

Документи приймаються за адресою:
03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, відділ персоналу та діловодства.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном:                           
(044) 248-89-10 або (044) 249-37-11

 Документи приймаються до 30 грудня 2020 року до 15 год. 00 хв.  

Членство в громадських організаціях