Конкурс

     Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого наукового співробітника: Вища освіта і стаж роботи за фахом не менше 10 років, наявність наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі. За наявності наукового ступеня -  без вимог до стажу роботи. Публікує у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, не менше 2-х статей щорічно.  

        Термін проведення конкурсу – один місяць з дня опублікування.

       Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають заяву на ім'я директора інституту. До заяви додаються документи: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів про вищу освіту та учений ступінь, список наукових праць та винаходів.

      Працівники ДП НДІБК додають до заяви характеристику і список наукових праць та винаходів.

       Документи приймаються за адресою:
03037, м.Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, відділ кадрів.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за тел. (044) 248-89-10.

Членство в громадських організаціях