УКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ МЕТОДОМ ГЛИБИННОГО ЗМІШУВАННЯ

УКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ МЕТОДОМ ГЛИБИННОГО ЗМІШУВАННЯ

Стан питання

Закріплення ґрунтів в основах здійснюється переважно ін’єкційними способами – хімічними, термічним, цементацією та ін-шими, які важко піддаються регулюванню, а в умовах обводнення або високої вологості грунтів їх неможливо застосувати, або вони мало ефективні із-за суттєвого зниження фільтраційних властивостей грунтів.

Технологія рішення

Розроблена бурозмішувальна технологія укріплення грунтів у т.ч. водонасичених, яка передбачає глибинне перемішування зруйнованого ґрунту з в’яжучим - водоцементним розчином.

Процес закріплення грунтів включає наступні операції:

  • підготовка водоцементного розчину
  • розпушування ґрунту в масиві без виносу його на поверхню
  • подача в зону руйнування розчину
  • перемішування водоцементного розчину із розпушуваним грунтом

ukriplennja_gruntiv_001[1].jpg

Рис. Процес перемішування ґрунту з водоцементним розчином

Всі технологічні операції виконуються одночасово з обертанням та осьовим переміщенням бурозмішувача на необхідну глибину або довжину закріплювана товщі ґрунту. Грунтоцементна суміш твердіє, набирає міцності, підвищується жорсткість закріплюючого ґрунту. Міцність та модуль деформації змінюються в широких межах в залежності від співвідношення грунт-цемент.

Розроблені способи закріплення ґрунтів в різних напрямках - вертикальному, горизонтальному та похилому.

ukriplennja_gruntiv_002[1].jpg

Фрагмент горизонтального закріплення ґрунтів

Технічні засоби

Для реалізації способу закріплення ґрунтів розроблене малогабаритне обладнання та технологічне оснащення, яке вклю-чає: буровий станок вертикального або горизонтального буріння, які приміняються в залежності від напрямку закріплення, розчиномішалку, розчинонасос, вертлюг, порожнисті бурові штанги, бурозмішувач.

ukriplennja_gruntiv_003[1].jpg

Рис. Технологічна лінія для вертикального та похилого армування глибинним змішуванням

Досвід впровадження

Закріплення ґрунтів методом глибинного перемішування може застосовуватися для наступних цілей:

  • підсилення основ
  • улаштування грунтових подушок
  • улаштування підпірних стін
  • закріплення укосів виїмок та насипів
  • улаштування підземного простору

В процесі закріплення ґрунтів виконується моніторинг об’єкту. Моніторинг включає, як дискретний спосіб контролю осідань геодезичним нівелюванням, так і інтерактивний нагляд з застосуванням високоточних індуктивних датчиків. За результата-ми моніторингу корегується послідовність закріплення ґрунтів.

Бурозмішувальна технологія закріплення грунтів глибинним перемішуванням впроваджена на 22 об’єктах в різних регіонах України.

Табл. Досвід впровадження технології закріплення ґрунтів глибинним перемішуванням.

Напрямок закріплення грунту

Кількість об’єктів, шт.

Призначення закріплення ґрунту основ

Довжина*, глибина закріплення, м

Ø елементів, мм

Горизонтальний

8

Реконструкція, захист будівель

5…24*

300

Вертикальний

10

Підготовка основи фундаментів, захист будівель

3…8

300

Похилий

3

Реконструкція, захист будівель

4…6

300

Контактна особа: Шокарєв Олександр Cеменович тел. (061) 213-86-75, Гречко Олег Володимирович (061)213-86-76, факс (061)213-42-05      
E-mail:  
zv@ndibk.gov.ua

<< Назад

Членство в громадських організаціях