Наукові підрозділи

Відділ огороджувальних конструкцій будівель і споруд
В.о. завідувача відділу
Сергійчук Вікторія Анатоліївна


 • Науково-дослідні роботи для забезпечення технічних та функціональних якостей огороджувальних конструкцій будівель та споруд.
 • Розвиток методів і програм розрахунку та проектування огороджувальних конструкцій для різних галузей будівництва (промислового, житлового, сільськогосподарського, цивільного, транспортного) в звичайних і складних інженерно-геологічних умовах.
 • Розроблення методів відновлення експлуатаційних властивостей будівель та споруд.
 • Координація та виконання робіт з питань запобігання аваріям будівельних об’єктів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Оцінка експлуатаційної придатності і розробка засобів захисту будівель, споруд, несучих конструкцій, що експлуатуються, проектуються або споруджуються.
 • Паспортизація будівель і споруд.
 • Розроблення пропозицій щодо рекомендації, відбудови або захисту будівель та споруд від небезпечних впливів природних чи технологічних явищ.
 • Визначення фізико-технічних властивостей будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що знаходяться в агресивних середовищах.
 • Розроблення та супровід нормативних документів щодо несучих і огороджувальних конструкцій будівель та споруд.
 • Вирішення питань надійності та довговічності будівельних конструкцій, будівель та споруд, безпечності експлуатації об’єктів та запобігання аварійним ситуаціям. Визначення міцності, деформативності та оцінка технічного стану будівельних конструкцій. Виконання проектних робіт з підсилення огороджувальних та несучих конструкцій.
 • Розроблення і впровадження конструкцій з використанням цегли і конструктивних елементів х кераміки та інших матеріалів. Конструкції з дерева та рекомендації щодо захисту їх від негативних впливів середовища та шкідників.
 • Розробка програм і виконання науково-технічного супроводу об’єктів нового будівництва. В рамках науково-технічного супроводу передбачено  виконання моніторингу технічного стану навколишньої забудови з розрахунком впливу нового будівництва, розробка рекомендацій для своєчасної ліквідації негативних наслідків від нового будівництва на існуючі будівлі. 
 • Обстеження будівель-пам’яток історії та архітектури з їх паспортизацією. 


Членство в громадських організаціях