Наукові підрозділи

Відділ досліджень конструкцій будівель і споруд

zharko_2.jpg

Вул. Преображенська, 5/2,
м. Київ-37, 03037   
тел.  (044)249-37-91, 
   (050)415-34-80, 
(066)722-70-57  
  

Завідувач відділу
Жарко Людмила Олексіївна
канд. техн. наук, доцент

Відділ акредитовано у складі Випробувального центру інституту на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (атестат акредитації №2Т799 від 24.09.2018р.). у галузі випробувань будівельних матеріалів, виробів, будівель і споруд.


Сектор вогнестійкості будівельних конструкцій

Фесенко.JPG

Завідувач сектора        
Фесенко Олег Анатолійович 
канд. техн. наук

  • Розрахунки вогнестійкості будівельних конструкцій, супровід при випробуваннях на вогнестійкість будівельних конструкцій;
  • розроблення нормативних документів щодо методів випробувань і розрахунків на вогнестійкість.


Лабораторія фізико-механічних досліджень конструкцій

Завідувач лабораторії
Жарко Людмила Олексіївна 
канд. техн. наук, доцент

  • Дослідження фізико-механічних властивостей конструкцій;
  • розрахунки конструкцій, будівель та споруд; випробування будівельних виробів при механічному навантаженні;
  • розробка нормативних документів у галузі випробувань будівельних виробів;

Членство в громадських організаціях