Наукові підрозділи

Відділ досліджень конструкцій будівель і споруд

Фесенко.JPG

Завідувач відділу  
Жарко Людмила Олексіївна  
кандидат технічних наук, доцент
Відділ акредитовано у складі Випробувального центру інституту на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (атестат акредитації №20799 від 23.12.2019 р.) у галузі випробувань будівельних конструкцій, будівель і споруд, виробів матеріалів та ґрунтів за показниками фізико-механічних характеристик та експлуатаційних властивостей


Сектор вогнестійкості будівельних конструкцій

Фесенко.JPG

Завідувач сектора        
Фесенко Олег Анатолійович 
кандидат технічних наук


 • Розрахунки вогнестійкості будівельних конструкцій, супровід при випробуваннях на вогнестійкість будівельних конструкцій;
 • розроблення нормативних документів щодо методів випробувань і розрахунків на вогнестійкість.


Лабораторія фізико-механічних досліджень конструкцій

Завідувач лабораторії
Жарко Людмила Олексіївна 
кандидат технічних наук, доцент

 • Дослідження фізико-механічних властивостей конструкцій;
 • розрахунки конструкцій, будівель та споруд; випробування будівельних виробів при механічному навантаженні;
 • розробка нормативних документів у галузі випробувань будівельних виробів;


ГРУПА ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИПРОБУВАНЬ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ


Завідувач групи
Райтаровський Олександр Миколайович

  • Дослідження та випробування конструкцій будівель та споруд в тому числі з метою їх сертифікації;
  • обстеження конструкцій будівель та споруд, визначення їх технічного стану та розробка рекомендацій щодо забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації;
  • визначення фізико-механічних характеристик будівельних матеріалів та виробів в тому числі з метою їх сертифікації;
  • проведення розрахунків конструкцій будівель та споруд;
  • консультаційні послуги підприємствам та організаціям з питань методів випробувань будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
Членство в громадських організаціях