Наукові підрозділи

Відділ досліджень конструкцій будівель і споруд

Сергійчук.jpg

Завідувач відділу  
Сергійчук Вікторія Анатоліївна

Відділ акредитовано у складі Випробувального центру інституту на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 (атестат акредитації №20799 від 19.01.2023 р.) у галузі випробувань будівельних конструкцій, будівель і споруд, виробів матеріалів та ґрунтів за показниками фізико-механічних характеристик та експлуатаційних властивостей


ЛАБОРАТОРІЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙЛабораторія фізико-механічних досліджень конструкцій

 • Дослідження фізико-механічних властивостей конструкцій;
 • розрахунки конструкцій, будівель та споруд; випробування будівельних виробів при механічному навантаженні;
 • розробка нормативних документів у галузі випробувань будівельних виробів

Сектор вогнестійкості будівельних конструкцій

      • Розрахунки вогнестійкості будівельних конструкцій, супровід при випробуваннях на вогнестійкість будівельних конструкцій
      • розроблення нормативних документів щодо методів випробувань і розрахунків на вогнестійкістьГРУПА ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИПРОБУВАНЬ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ


Завідувач групи
Райтаровський Олександр Миколайович

  • Дослідження та випробування конструкцій будівель та споруд в тому числі з метою їх сертифікації;
  • обстеження конструкцій будівель та споруд, визначення їх технічного стану та розробка рекомендацій щодо забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації;
  • визначення фізико-механічних характеристик будівельних матеріалів та виробів в тому числі з метою їх сертифікації;
  • проведення розрахунків конструкцій будівель та споруд;
  • консультаційні послуги підприємствам та організаціям з питань методів випробувань будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.Членство в громадських організаціях