Наукові підрозділи

Відділ економічних досліджень будівельного ринку та ціноутворенняf_Ivleva.jpg

     Завідувач відділу

     Івлєва Наталія Петрівна 

     кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

 

Важливим напрямком економічної діяльності наукових організацій будівельної галузі є створення ефективної та конкурентоспроможної науково-технічної продукції і розробка національної системи нормування наукової праці.


Спеціалізація інституту диктує такі напрями діяльності відділу:

 •  дослідження та оцінка економічної ефективності будівельних конструкцій;
 • розвиток теорії, методів розрахунку економічного обґрунтування напрямів науково-дослідних робіт у будівництві;
 • економічне обґрунтування напрямів наукової і науково-технічної діяльності та інноваційного розвитку підприємства;
 • розробка національних стандартів, стандартів організацій України, методичних та нормативних документів з питань ціноутворення у будівництві:

 •  правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт,
 •  правила визначення вартості проектних робіт,
 • правила визначення вартості експертизи проектів будівництва,
 •  правила визначення вартості авторського нагляду,
 •  визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд;

 • договірні питання та розрахунки вартості робіт з науково-технічного супроводу будівельних об’єктів;
 • оцінка економічної ефективності проектних рішень будівництва об’єктів в сейсмічнонебезпечних районах України та в складних інженерно-геологічних умовах;
 • аналіз потенціалу економічно доцільного енергозбереження в будівельній галузі і механізми фінансування проектів з енергоефективності.

Крім того відділ проводить роботи за напрямами:

 • написання книг, наукових статей і підготовка інших матеріалів по різним економічним питанням будівельної галузі;
 • участь в розробці галузевої програми підвищення енергоефективності у будівництві;
 • участь співробітників в роботі науково-технічної секції Мінрегіону України; навчальні лекції для інженерного персоналу, кошторисників та керівників проектних та будівельних організацій;
 • участь в роботі міжнародних і Українських конференцій та семінарів з актуальних питань ціноутворення у будівництві, підготовка доповідей.

До складу відділу входять два кандидати економічних наук які мають багаторічний досвід роботи в будівельній галузі.

На основі наукових досліджень відділу розробляється комплекс нормативних документів − від загальних правил визначення вартості до збірників нормативів витрат труда на зазначені роботи, а також інші методичні та навчальні матеріали з питань економічного обґрунтування.

На базі відділу створено підкомітет ПК 3 „Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві”, що входить до складу технічного комітету ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві».


Членство в громадських організаціях