Засіданя Технічної робочої групи з питань енергоспоживання

Основною метою проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (МЕР) є підвищення енергетичної безпеки України.

Цілі Проекту:

  • Удосконалення енергетичної політики.
  • Розвиток енергоефективності. 
  • Збільшення інвестицій в енергетичний сектор.

Збільшена енергоефективність кінцевого споживання у комбінації зі збільшеним виробництвом чистої енергії у середніх та великих містах скоротять споживання традиційної енергії в Україні та знизять викиди парникових газів та витрати на енергоносії, а також імпорт енергоресурсів.
Проект МЕР зробить свій вагомий внесок у розвиток енергетичних проектів USAID в Україні. Проект також підтримуватиме діяльність у сфері енергетики для досягнення загальних цілей та завдань енергетичного сектору України, в тому числі інтеграції з енергетичним законодавством ЄС. Крім того, важливим завданням проекту є значне скорочення викидів парникових газів, які є результатом неналежного використання енергетичних ресурсів на місцевому рівні.

Проект виконується американською компанією "Інтернешнл Рісорсіс Груп", її міжнародними та українськими партнерами.

Бюджет проекту складає 13.5 млн доларів США та розрахований на чотири роки.

Напрямки діяльності Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (МЕР):

  • Удосконалення регуляторної та правової бази для енергоефективності та чистої енергії.
  • Сприяння енергетичному плануванню, інвестиціям у енергоощадні технології та застосування відновлюваних джерел енергії.
  • Розвиток потенціалу урядових та неурядових організацій щодо енергоефективності, відновлюваних джерел та зменшення викидів.
  • Підвищення потенціалу Уряду України для розробки та впровадження стратегій низьковуглецевого розвитку.

Міста-партнери Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні": Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Київ, Краматорськ, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Павлоград, Рівне, Суми, Тернопіль, Херсон, Хмельницький, Чернігів.

Технічну робочу групу (ТРГ) з питань енергоспоживання у промисловості, житлово-комунальному господарстві, комерційному та інституційному секторах було створено під час проведення Першої конференції «Низьковуглецевий розвиток України» (Київ, 21-22 квітня 2016 р.).

Порядок денний Першого засідання Технічної робочої групи з питань енергоспоживання у промисловості, житлово-комунальному господарстві, комерційному та інституційному секторах

14:00 – 14:30

Реєстрація учасників, вітальна кава

14:30 – 14:50

Процес розробки стратегії низьковуглецевого розвитку: завдання Технічної робочої групи, цілі та очікувані результати

Команда проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР)

14:50 – 15:00

Запитання та відповіді

15:00 – 15:15

Представлення членів ТРГ

15:15 - 15:45

Презентація каталогу політик і заходів низьковуглецевого розвитку: аналіз, відбір та доповнення

Команда проекту МЕР

15:45 – 16.00

Огляд платформи ImeetCentral

Команда проекту МЕР

16:00– 16:10

Запитання та відповіді

16:10 – 16:30

Презентація секторального прогнозу за сценарієм звичайного порядку ведення бізнесу (BAU)

Інститут економіки та прогнозування НАН України

16:30 – 16:45

Загальна дискусія

16:45 – 17:00

Підведення підсумків та наступні кроки

Зведений каталог напрямків політик і дій для стратегії низьковуглецевого розвитку

Членство в громадських організаціях