Побудова дво- і тривимірних температурних полів при проведенні теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій1. Розрахунок приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій;


2. Оцінка температурних характеристик огороджень (температурного перепаду, мінімальної температури на внутрішній поверхні)


При проведенні теплотехнічних розрахунків по визначенню приведеного опору теплопередачі огороджуючих конструкцій, а також при оцінці температурних характеристик огороджень неможливо обійтись без необхідності побудови дво- та тривимірних температурних полів. Ця необхідність також регламентується вимогами державних будівельних норм України ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», де чітко вказано, що оцінка проводиться «п.2.14 …. За результатами розрахунків дво- та тривимірних температурних полів».

Для побудови температурних полів ми використовуємо програмні продукти, які вирішують задачі тепло переносу за допомогою математичного моделювання методами кінцевих різниць. Дані програми оцінені на придатність за допомогою валідаційних прикладів, наведених у відповідних будівельних нормах і стандартах.

rozrachunok_1.jpg

Особливістю програмних комплексів є визначення опору теплопередачі не тільки стін, покриттів і т.д., але і світлопрозорих конструкцій. Фахівці нашої лабораторії допоможуть підібрати і змоделювати віконні та вітражні системи, в яких використовуються, різні склопакети і міжскляний прошарок для будь кліматичної зони.

rozrachunok_2.jpgrozrachunok_3.jpg

Опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій визначається з урахуванням усіх наскрізних і не наскрізних теплопровідних включень (ребра, шпонки, стрижневі зв'язки, залізобетонний або металевий каркас будівлі), а також укосів світлопрозорих конструкцій. Наші розрахунки та рекомендації допоможуть визначити оптимальну товщину і матеріал для теплоізоляційного шару огороджувальних конструкцій, розробити рішення для різних телотехнічно складних вузлів, з урахуванням архітектурно-планувальних, експлуатаційних і конструктивних особливостей будівлі та кліматичних умов.

Основою якісного та професійного теплотехнічного розрахунку, заснованого на температурних полях, є не тільки геометричне моделювання будівельної конструкції, а й правильно вибрані і задані коефіцієнти теплофізичних величин: теплопровідність матеріалів, коефіцієнти тепловіддачі, коефіцієнти емісівітету і т.п.

Існують різні підходи до вибору розрахункових значень теплопровідності будівельних матеріалів. При цьому ретельність у виборі значення даного коефіцієнта вкрай важлива, приймаючи той факт, що виробники теплоізоляції найчастіше призводять в рекламних матеріалах теплопровідність не при експлуатаційних умовах, а в сухому стані. Необхідно також правильно оцінювати значення коефіцієнтів теплообміну на поверхнях огороджень, особливо коефіцієнта тепловіддачі на внутрішній поверхні, т.я. при завищеному його значенні буде завищена і розрахункова температура на внутрішній поверхні.

rozrachunok_5.jpgrozrachunok_6.jpg

Оцінка температурних характеристик вузлів примикань огороджувальних конструкцій є дуже важливим етапом проектування, яка дозволяє, при виборі та розробці конструктивного рішення, оцінити його температурні характеристики і вчасно виключити можливі теплові відмови будівлі.

Членство в громадських організаціях