Бюлетень fib № 99 (2021)

Огляд бюлетеню fib # 99  
(перекладено з англійської на українську мову) 

 
Бюлетень fib No. 99. Концептуальне  проектування збірних 

залізобетонних мостових  прогонових будов. Технічний звіт.

(276 стор., ISBN 978-2-88394-149-6, cерпень 2021 р.)


Анотація: 
Після Другої світової війни попит на енергію експоненціально ріс, що призвело до різкого щорічного збільшення використання природного газу як в містах, так і на теплових електростанціях. В даний час стратегічна значущість природного газу як основного джерела енергії очевидна, оскільки на його частку припадає понад 20% від загального світового споживання. Цей розвиток зростаючого попиту на природний газ призвів до необхідності відповідної інфраструктури для зберігання і транспортування.
Різні гази, особливо вуглеводні, переважно зберігаються в рідкій формі для транспортування і зберігання, оскільки фазове перетворення з газу в рідину відбувається зі значним зменшенням об’єму (наприклад, до 600 разів). Гази можна розріджувати шляхом підвищення тиску або охолодження до точки кипіння, яка для більшості газів нижче 0 ° C. Це зберігання відоме як кріогенне зберігання. Термін «кріогенний» походить від двох грецьких слів: kryos, що означає «крижаний холод», і «гени», які можна перевести як форма.
Ці рекомендації fib стосуються систем пост- напруження, використовуваних в кріогенних резервуарах, і були сформульовані на основі фактично наявних знань з метою відобразити поточний стан справ. Отже, ці рекомендації включають класифікацію різних типологій кріогенних резервуарів, що використовувались в минулому і використовуються в даний час, пов'язані з ними різні типи арматури в залежності від впливу на них низької температури (наприклад, ніколи, тільки випадково або під час нормальної роботи резервуара) і необхідний режим випробувань для приймання матеріалів і системи пост- напруження згідно з цим документом.
Міжнародна робоча група, що складається з більш ніж 20 експертів з адміністративних органів, університетів, лабораторій, власників, проектувальників конструкцій, постачальників сталі для попереднього напруження і постачальників систем для пост- напруження, внесла активний внесок в розробку цих рекомендацій. Цей документ був написаний, щоб охопити кращі будівельні практики по всьому світу і надати специфікації матеріалів, які вважаються найбільш сучасними на момент підготовки цього документу. Для простоти використання (для Власника, проектувальника і Постачальника систем пост- напруження) зміст систематизовано відповідно до компонентів системи в розділи, що присвячені властивостям даного виробу, вимогам і критеріям приймання.


Зміст: 
Передмова
1. Вступ
2. Сфера застосування документу
3. Визначення та познаки
   3.1 Визначення
   3.2 Умовні позначення
   3.3 Скорочення
4. Кріогенна структура
   4.1 Загальні положення
   4.2 Наземний кріогенні резервуари
          4.2.1 Одинарний резервуар
          4.2.2 Подвійний резервуар
          4.2.3 Двох оболонковий резервуар закритого типу
          4.2.4 Резервуар мембранного типу
   4.3 Ізоляція за допомогою земляного насипу та підземного контейнеру
5. Типології тросів пост- напруження
   5.1 Загальні положення
   5.2 Опис тросу пост- напруження
         5.2.1 Загальні положення
         5.2.2 Скріплений трос пост- напруження
         5.2.3 Троси пост-натягнення без кріплення
   5.3 Термін служби
   5.4 Трос типу 0
         5.4.1 Визначення
         5.4.2 Технічні вимоги
         5.4.3 Типові приклади тросу типу 0
   5.5 Трос типу 1
         5.5.1 Визначення
         5.5.2 Технічні вимоги
         5.5.3 Типові приклади тросу типу 1
   5.6 Трос типу 2
       5.6.1 Визначення
       5.6.2 Технічні вимоги
       5.6.3 Типові приклади тросу типу 2
6. Проектні впливи та проектні вимоги
   6.1 Загальні положення
   6.2 Проектні впливи
   6.3 Нормальні впливи
   6.4 Випадкові впливи
   6.5 Теплові впливи
        6.5.1 В умовах експлуатації
        6.5.2 В умовах витоку
   6.6 Проектні вимоги щодо попередньо напруженого кріогенного резервуару 
        6.6.1 Другорядна захисна оболонка
        6.6.2 Первинна захисна оболонка
   6.7 Проектування та деталізація тросів пост- напруження
        6.7.1 Загальні положення
        6.7.2 Визначення зони анкера
        6.7.3 Оцінка проектування локальної зони 
        6.7.4 Проектування типів тросів
        6.7.5 Проектування рівня захисту
        6.7.6 Проектна температура
7. Матеріали: властивості, вимоги та випробування
    7.1 Загальні положення
    7.2 Бетон
         7.2.1 Додаткові вимоги для бетону, що зазнає впливу низьких температур
   7.3 Арматурна сталь 
        7.3.1 Додаткові вимоги для арматурної сталі, що зазнає впливу низьких температур
        7.3.2 Захист арматурної сталі від корозії 
   7.4 Сталь попереднього напруження 
        7.4.1 Додаткові вимоги для сталі попереднього напруження, що зазнає впливу низьких температур
   7.5 Трубопровід
     7.5.1 Трубопровід з рифленої сталі
     7.5.2 Трубопровід з гладкої сталі 
     7.5.3 Трубопровід з рифленого пластику (полімеру)
   7.6 Матеріали для заповнення
     7.6.1 Загальні положення
     7.6.2 Цементний розчин
     7.6.3 Додаткові вимоги для цементного розчину, що зазнає впливу низьких температур
     7.6.4 Змазка 
     7.6.5 Віск 
  7.7 Броньована та промазана сталь попереднього напруження
  7.8 Контроль якості 
8. Випробування та вимоги до комплектів пост- напруження
   8.1 Загальні положення 
       8.1.1 Мета
       8.1.2 Рівні випробувань
       8.1.3 Лабораторна установка та обладнане місце для випробувань
       8.1.4 Температура атестації системи 
       8.1.5 Поняття серій
   8.2 Оціночні випробування
       8.2.1 Типи випробувань
       8.2.2 Вимоги до випробувань та кількість випробувань
  8.3 Трос типу 0 
      8.3.1 Стійкість до статичного навантаження – трос типу 0
      8.3.2 Стійкість до навантаження виснаження - трос типу 0
      8.3.3 Передача навантаження до конструкції - трос типу 0
  8.4 Трос типу 1 
      8.4.1 Стійкість до статичного навантаження – трос типу 1
      8.4.2 Передача навантаження до конструкції - трос типу 1
  8.5 Трос типу 2
     8.5.2 Передача навантаження до конструкції - трос типу 2
  8.6 Випробування на придатність до експлуатації
     8.6.1 Випробування на придатність до експлуатації систем анкерів
      8.6.2 Випробування на придатність до експлуатації арматурного стержня локальної зони анкерів
      8.6.3 Оцінка та відповідність систем пост- напруження та арматурної сталі
9. Перевірка та кваліфікація компаній та персоналу
   9.1 Загальні положення
   9.2 PT спеціаліст
       9.2.1 Система забезпечення якості 
       9.2.2 Сертифікація PT спеціаліста
       9.2.3 Кваліфікація персоналу
       9.2.4 Директивні документи
   9.3 Транспортування та зберігання компонентів 
   9.4 Збирання та установка тросу пост-натягнення
        9.4.1 Можливість відслідковування процесу інсталяції
        9.4.2 Специфічні аспекти установки трубопроводу
        9.4.3 Специфічні аспекти установки попередньо напруженої арматури та анкерів
        9.4.4 Перевірка тросів пост- напруження перед бетонуванням
        9.4.5 Специфічні аспекти заливання бетону
   9.5 Створення попереднього напруження 
       9.5.1 Підготовка до попереднього напруження
       9.5.2 Специфічні аспекти щодо гідравлічного та допоміжного обладнання
       9.5.3 Попереднє напруження
   9.6 Захист від корозії
      9.6.1 Тимчасовий захист від корозії 
      9.6.2 Постійний захист від корозії
10. Перевірка, експлуатація та ремонт
   10.1 Загальні положення
   10.2 Первинна перевірка
   10.3 Регулярна перевірка
   10.4 Детальна перевірка
   10.5 Виняткова перевірка
   10.6 Моніторинг
   10.7 Оцінка результатів перевірки
   10.8 Ремонт, заміна та зміцнення
11. Оцінка та перевірка постійності робочих характеристик
    11.1 Загальні положення
    11.2 Процес технічної оцінки
    11.3 Орган, що здійснює оцінку та сертифікацію
    11.4 Сертифікаційна організація
    11.5  Перевірка постійності робочих характеристик
          11.5.1 Завдання постачальника систем пост- напруження
          11.5.2 Контрольно-ревізійна перевірка виробників компонентів
          11.5.3 Постійний контроль, що здійснюється заводським контролем якості продукції
   11.6 Завдання сертифікаційної організації
          11.6.1 Первинна перевірка заводу та заводський контроль якості продукції
          11.6.2 Безперервне спостереження, оцінка та затвердження зі сторони заводського контролю якості продукції
          11.6.3 Аудиторське випробування зразків продукції, що були взяті із заводу
          11.6.4 Рішення сертифікаційної організації
12. Посилання 

Членство в громадських організаціях