Бюлетень fib №85 (2018 р.)

«До раціонального розуміння сили зсуву балок та плит» (338 стор.)


Анотація

     Надійна робота балок та плит  є дуже важливою для безпечної роботи  та довготривалості залізобетонних конструкцій. Можливі руйнування при зсуві являються крихкими руйнуваннями, і це підкреслює важливість правильного визначення несучої здатності при зсуві. Знання характеристик зсуву розвивається і тепер стає очевидним, що старі конструкції не завжди проектувались у відповідності з сучасними нормами. Зростаюче навантаження на конструкції, в основному це мости, потребує оцінки поряд з подальшим посиленням цих конструкцій. Тому правильне розуміння  фактичних характеристик бетонних конструкцій при зсуві представляє жвавий інтерес. Семінар, який було проведено у Цюріху у 2016 році, зібрав значну кількість спеціалістів, що працюють в області  проектування зсуву. Вони мали можливість обмінятись досвідом та пропозиціями з покращення знань про роботу зсуву  в балках і плитах. Семінар було організовано      Робочою групою fib 2.2.1  «Зсув у балках»  (скликаною О.Байрак), яка є частиною комісії  fib 2 «Аналіз та проектування».
Індивідуальні доповіді  в основному стосуються зсувів у балках з низьким  поперечним армуванням. Це дуже важливо, тому що багато існуючих конструкцій не мають такого  посилення. Різні теорії, наприклад, теорія критичних тріщин (CSCT), модифікована теорія для стискання (MCFT), багатофункціональна модель зсуву  (MASM) та інші були зіставлені з процедурами, що використовуються у окремих національних кодах або у коді  fib Model Code 2010.
     Моделі для проектування часто засновувались на  емпіричному досвіді. Уточнені представлені моделі мають тенденцію більш ефективно враховувати фізичні механізми зсуву. Крихкість  при зсуві потребує не лише  перевірки рівномірного навантаження та навантаження, що призводить до руйнування, але й  слідкування за ходом зсуву, включаючи розвиток та поширення тріщини і тд. 
В наш час  армування  волокнами використовується  частіше, ніж раніше, оскільки це дозволяє  значно економити   трудовитрати в будівельній галузі. Додавання волокон підходить для  передачі зсуву. Дуже зручно те, що розглядаються  не лише  звичайні балки, армовані волокном, але й балки, армовані надміцним волокном. Виробництво цього нового матеріалу зростає, в той час як  розробка проектних рекомендацій не була достатьно швидкою. 
    Документи, представлені в бюлетені, є основою у звязку з обговоренням  оновлених правил проектування для нового Модельного коду fib 2020. Такі бюлетені, як цей, присвячений силі зсуву,  допомагають переносити знання з досліджень у практику проектування. 

Зміст бюлетеню:

Передмова
0 Опитування учасників Семінару fib по силі зсуву у балках
1 Від детальних спостережень до механічних моделей  та простих виразів  сили зсуву
2 Передача зсуву у  залізобетонних та попередньо напружених бетонних балках
3 Прогнозування сили зсуву у товстих плитах
4 Здатність до зсуву елементів без поперечного армування на основі  аналізу граничного стану
5 Передача зсуву у тонких елементах  без арматурних хомутів
6 Вплив комбінації M/Vна  поводження зсуву  елементів  без арматурних хомутів
7 Висновки з чисельного моделювання армованих балок, що знаходяться під розподіленим навантаженням
8 База даних зсуву  АСІ-DAfStb
9 База даних досліджень на зсув елементів, що знаходились під дією рівномірно розподіленого навантаження
10 Поля навантаження у бетонних зубцях та виступах
11 Розтріскування та міцність на зсув залізобетону
12 Вплив передачі зсуву у балках з короткими прольотами
13 Міцність на зсув балок у формі І, армованих надміцним волокном, без арматурних хомутів
14 Міцність на зсув поза площиною сталебетонних сандвіч панелей
15 Утома при зсуві попередньо напружених бетонних балкок
16 Спрощена багатоцільова модель зсуву для проектування зсуву
17 На шляху до єдиного підходу  до проектування зсуву балок, армованих сталевим волокном  та  надміцним волокном
18 Трьохпараметричний кінематичний  підхід до коротких перемичок
19 Двоосьовий зсув у залізобетонних балках та колонах
20  Перспективні напрями для досліджень зсуву у конструкційному бетоні 

Членство в громадських організаціях