Збірник "Будівельні конструкції"

БК_83_0002.jpg     БК_83_0003.jpg

   В збірнику № 83 (в двох томах)  «Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування» представлені матеріали статей за тематикою "Геотехнічні інновації, імплементація Єврокодів в Україні" і "Сучасні проблеми механіки грунтів, грунтознавство та інженерна геологія. Класифікація та методи визначення їх розрахункових параметрів"
bud_ron_82.jpg


В збірнику наведені результати досліджень з проблем проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівель і споруд в сейсмічно небезпечних регіонах.

Розглянуто питання: сейсмо- і мікросейсморайонування територій, що знаходяться під сейсмічним впливом; теорії сейсмостійкості будівель та споруд, методів та результатів їх розрахунків; сейсмічного ризику і сейсмічної небезпеки; коливання ґрунтів, основ та фундаментів; нормативні вимоги до проектування та будівництва будівель та споруд в сейсмічно небезпечних районах України, а також вимоги до відновлення, підсилення і реконструкції будівель та споруд, схильних до впливу землетрусів.

Призначений для наукових і інженерно-технічних працівників, аспірантів, а також працівників проектних організацій та підприємств будівельної галузі.


bud_kon_74.jpgbud_kon_78.jpg

В збірниках № 74 та 78 «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону» наведені результати досліджень в галузі теорії та розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій, процесів структуроутворення бетонів, їх властивостей. Розглянуті питання технології, довговічності, експлуатації та ремонту бетонних та залізобетонних конструкцій.


bud_kon_65.jpg
В збірнику №65 «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація» наведені результати наукових досліджень в галузі теорії та практики сталезалізобетонних конструкцій, питання технології, розрахунку проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівельних конструкцій.

bud_kon_69.jpgbud_kon_76.jpg
В збірниках № 69 та 76 «Будівництво в сейсмічних районах України» наведені результати досліджень з проблем проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівель та споруд в сейсмічно-небезпечних регіонах, а також застосування нових матеріалів та конструкцій в сейсмостійкому будівництві.


bud_kon_66.jpg

В збірнику №66 «Армування основ при будівництві та реконструкції будівель та споруд» наведені дослідження теорії і практики армування основ при зведенні будівель та споруд та реконструкції доріг, армування високих насипів, схилів та берегів.

bud_kon_75.jpgbud_kon_79.jpg

В збірниках № 75 та 79 «Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування» наведені результати досліджень з підготовки основ та влаштування фундаментів в умовах нової забудови, при реконструкції будівель та споруд, розглянуті питання гідротехнічного будівництва та захисту територій в складних інженерно-геологічних умовах України.
bud_kon_72.jpg


В збірнику №72 «Сучасні технології бетону» наведені розробки нових видів бетонів та технологій їх отримання. Містяться результати досліджень ремонтних технологій залізобетонних конструкцій, наведені фізико-механічні властивості бетонів і матеріалів для ремонту.

Членство в громадських організаціях