Технології та коротка характеристика продукції (послуги) НДІБК


Назва і коротка характеристика
продукції (послуги)
Прізвище і телефон
виконавця

Технологія виготовлення високоміцних бетонів нового покоління.

Призначення - для зведення монолітних та для виготовлення збірних залізобетонних конструкцій.

Перевага технології - застосування сучасних хімічних добавок, оптимальних режимів виготовлення залізобетонних конструкцій, що дозволяє отримувати з високорухливих бетонних сумішей бетони класів В50 - В80, F 300-500 і більше, W 6 - 14 і вище.

Для виробництва високоміцних бетонів застосовується стандартне обладнання, що використовується на традиційних бетонних заводах.

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович

schein@ndibk.gov.ua

Технологія та рецептура ремонтних матеріалів для бетонних поверхонь.

Перевага даної рецептури - використання місцевої сировини, що дозволяє отримувати матеріали з міцністю на стиск 80-110МПа, на розтяг – 15МПа. Матеріали мають адгезію до бетону більшу, ніж його міцність на стиск. Можливе нанесення сумішей ремонтних матеріалів на вологу основу. Покриття з таких матеріалів –корозійностійкі в лугах, кислотах та органічних розчинниках.

Введення в суміш особливих заповнювачів дозволяє отримувати корозійностійкі розчини та бетони класів В15-В50.

Запропоновані рецептури можуть використовуватися для ремонтних робіт, захисту залізобетонних та металевих конструкцій від корозії, а також для склеювання різних залізобетонних конструкцій, що дуже важливо при ремонті. Покриття з таких матеріалів можна армувати як металевою, так і неметалевою арматурою.

Розроблені матеріали використовуються в системі „Укренерго” при ремонтних роботах. Ціна 1кг ремонтної суміші, в залежності від її складу, коливається від 10 до 30 грн/кг. Рецептура захищена патентами України.

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович

schein@ndibk.gov.ua

Склад та технологія виготовлення радіаційно захисних бетонів та розчинів.

З таких бетонів можливе виготовлення корозійностійких конструкцій біологічного захисту, безусадних складів для замонолічування швів, стиків і т.п.

Бетон має середню густину до 5,0 т/м3, міцність на стиск – до 60 МПа, товщину шару половинного послаблення для гама випромінювання (Е=662 Кев) -4,4-5,5 см, нейтронного (Е=2,5 Мев) – 5-5,6 см. При нагріванні до 3000С утримує хімічно зв’язану воду.

З цих матеріалів виготовлені конструкції для об’єктів атомної енергетики, штукатурка рентген-кабінетів. Рецептура бетону захищена патентами України.

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович

schein@ndibk.gov.ua

Методика прискореного дослідження корозостійкості арматури

Методика прискореного дослідження корозійної стійкості арматури в бетоні розповсюджується на попередньо напружені залізобетонні конструкції.

Ця методика встановлює визначення впливу хімічних добавок в бетоні на стійкість напруженої арматури до корозії, в тому числі корозійного розтріскування.

Методика прискореного дослідження корозійної стійкості арматури в бетоні базується на випробуванні двох однакових арматурних стрижнів (контрольного та основного), що знаходяться в обоймі з бетону контрольного складу без добавки (для контрольного стрижня) та з бетону з додаванням випробуваної добавки (для основного стрижня). Обидва стрижні паралельно натягуються на один стенд-форму. В подальшому проводиться порівняння отриманих результатів випробувань цих двох стрижнів.

Детальніше>>

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович

schein@ndibk.gov.ua

Технологія бетонування залізобетонних конструкцій при від’ємних температурах

Призначення – проведення бетонних робіт при від’ємних температурах.

Перевага технології – застосування хімічних проти морозних добавок з відходів виробництва, що забезпечує бетонування залізобетонних конструкцій при температурах до -20°С.

Для виробництва застосовується стандартне бетонозмішувальне обладнання.

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович


schein@ndibk.gov.ua

Технологія і обладнання для створення захисних екранів.

Пропонується технологія і обладнання для захисту основ будівель і споруд, зведених на територіях складених просідаючими ґрунтами. Екрани створюються по периметру будівлі, що захищається, шляхом прорізу траншеї з одночасним заповнюванням порожнини пластичними гідрозахисними розчинами, що дозволяють уникнути нерівномірних осідань при наявності розташованих навколо будівлі джерел водонасичення ґрунтів.

Перевага технології полягає в тому, що екрани виконуються вузькою траншеєю шириною до 15 см і глибиною до 25 м з використанням гідрозахисних розчинів, які довго зберігають пластичні властивості.

Технологічне обладнання включає: стандартне, що використовується в будівельній галузі - бурові установки, розчиномішалки, розчинонасоси і оснастку розробки НДІБК - ланцюг з ріжучими зубцями, штанги, вертлюги, шківи та інше.

Гречко Володимир Федорович


  zv@ndibk.gov.ua

Склад та технологія застосування спеціальних будівельних розчинів.

Розчини призначені для застосування в сейсмостійкому будівництві, будівництві підземних колекторів и тунелів, в ремонтно-відновлювальних роботах, при захисті бетонів від агресивного впливу.

В основі рецептур розчинів лежить використання вітчизняних та зарубіжних добавок, а також фіброволокон.

Розчини відрізняються безусадністю, високою адгезією до бетонів та металів, підвищеною припустимою деформативністю, підвищеною міцністю на розтяг.

Розроблені склади та технології використовувались при реконструкції газоходів ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, будівництві об’єктів “Київпідземдорбуду”, ремонтно-відновлювальних роботах на будівлях апеляційного суду м. Києва, елеватора в м. Кагарлик и т. ін.

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович


schein@ndibk.gov.ua

Технологія отримання спеціальних бетонів для об’єктів дорожнього та аеродромного будівництва.

Технологія основана використанні спеціальних добавок, що забезпечують безусадність бетонів класів В60 – В80, їх знижене тертя, підвищену водонепроникність, морозостійкість та міцність на розтяг і удар, а також міцність в добовому віці до 30 – 35 МПа.

Пропонується розробка технологічного регламенту для конкретного об’єкту.

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович


schein@ndibk.gov.ua

Технологія бетонування масивних монолітних залізобетонних конструкцій.

Технологія заснована на використанні комплексних органомінеральних добавок, що дозволяють отримати з високорухомих бетонних сумішей (ОК = 18 – 20 см) бетони класів від В60 та вище з F > 300 та W > 8. Бетони відрізняються зниженою усадкою та екзотермією.

Сполучення таких бетонів із спеціальною технологією бетонування та доглядом за бетоном забезпечують мінімізацію утворення тріщин в конструкціях.

Розроблена технологія використовувалась на об’єктах ЧАЕС, РАЕС та ін.

Пропонується розробка технологічного регламенту для конкретного об’єкту.

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович

schein@ndibk.gov.ua

Технологія виготовлення теплоізоляційних виробів на основі полістиролу і модифікаторів комплексної дії.

Прогнозована щільність легкого бетону 500 – 600 кг/м3. Міцність – понад 20 кгс/см2, коефіцієнт теплопровідності 0,13 – 0,14 Вт/моС.

Галузь застосування – теплоізоляційні вироби для житлового та цивільного будівництва.

Д.т.н. Шейніч Леонід Олександрович


  schein@ndibk.gov.ua

Технологія влаштування пальових фундаментів.

Пропонується технологія влаштування пальових фундаментів в ущільненому масиві ґрунту при зведенні жилих, цивільних, промислових будинків та споруд на лесових просідаючих ґрунтах.

Перевага технології - підвищення несучої спроможності паль за рахунок виключення дії на них сил негативного тертя.

Проектування ведеться з урахуванням того, що палі сприймають і передають навантаження від будинків та споруд на підстилаючі несучі шари, а ущільнений масив ґрунту, створюваний з ґрунтоцементних, шлакових, бетонних елементів підвищеної жорсткості діаметром 500…1000 мм, служить для виключення можливості прояву просідання ґрунту між палями. По периметру будинку улаштовується водозахисний екран.

Шокарев Олександр Семенович


  zv@ndibk.gov.ua

Технологія підготовки основ будівельних об’єктів.

Пропонується технологія підготовки основ жилих, цивільних, промислових будинків та споруд, зведених на ґрунтах, що просідають, шляхом армуванням товщі елементами підвищеної жорсткості.

Перевага технології - підвищення міцності та деформаційних характеристик основ. Це досягається шляхом виконання армоелементів діаметром 300-1000 мм з шагом із розрахунку неможливості прояву просідання не посилених ділянок ґрунту. Зверху елементи перекриваються ґрунтовою подушкою, а по периметру масиву улаштовується водозахисний екран на усю глибину товщі просідання.

Елементи підвищеної жорсткості можуть формуватися методом глибинного змішування ґрунту з водоцементним розчином шляхом буріння свердловин і наступного їх заповнення жорстким матеріалом (шлак, щебені, жорсткий бетон низького марки, шлак, щебінь). Даний спосіб підготовки застосовано на 21 об’єкті в Україні.

Загальний вигляд верстату для глибинного змішування ґрунтів
Загальний вигляд верстату для глибинного змішування ґрунтів  

 Шокарев Олександр Семенович


  zv@ndibk.gov.ua

Технологія для оцінки стану геосередовища.

Пропонується технологія, призначена для підземних досліджень методом пасивної локації, заснована на безконтактному випромінюванні природних імпульсних електромагнітних полів землі та виділення корисного сигналу з електромагнітного шуму магнітно-резонансним способом.

Перевага технології - можливість досліджень без буравлення шпар підземних речовинних і структурних неоднорідностей, які утворять аномалії поля, а їхній склад і структура визначається за властивим їм резонансним частотам електромагнітного випромінювання.

Представляється корисним застосування технології в структурній геології (картуванні похованих розламів, карсту, зсувів і ін.), у гідрогеології (дослідження водонасищення порід і пошуки джерел підземного водопостачання), у пошуковій геології (пошуки й картування покладів нафти й газу й інших корисних копалин), в екології (дослідження хімічного забруднення ґрунтів і підземних вод, виявлення їхніх джерел). Польові спостереження забезпечується застосуванням нейротехнічного вимірювального комплексу, у якому чутливим елементом є нервово-м'язові тканини оператора.

К.т.н. Шокарев Віктор Семенович


  zv@ndibk.gov.ua

Технологія водозниження в стиснених умовах міської забудови.

Пропонується технологія та обладнання для водозниження і стабілізації підземних вод в стиснених умовах міської забудови. Пониження рівня води досягається шляхом улаштування безтраншейної горизонтальної системи свердловин перфорованими трубами (фото).

Перевага технології - можливість проходки траси дренажної системи під будинками, спорудами, дорогами, інженерними мережами без їх демонтажу і пошкодження.

Технологічне обладнання - бурові станки з електроприводом розробки НДІБК (табл.).

За даною технологією проведено водозниження в основі 17 будівельних об’єктів.


Малогабаритний станок для горизонтального буріння

Технічна характеристика бурового станка

Найменування показників Параметри
Довжина буріння, м до 30
Діаметр свердловин, мм до 300
Кут буріння., град до 20
Тип робочого органу шнек
Привод обертання робочого органу електричний
Швидкість проходження свердловини, м/хв 0,36
Споживча потужність, кВт 7,7
Маса станка у зборі, кг 280
Габаритні розміри, мм 700х1700х920

Гречко Олег Володимирович


    zv@ndibk.gov.ua

Технологія укріплення ґрунтів методом глибинного змішування.

Пропонується бурозмішувальна технологія та обладнання для укріплення лесових ґрунтів в т. ч. водонасичених при будівництві, реконструкції, захисті будівель та споруд. Сутність технології полягає в тому, що буровим пристроєм, який уводиться в основу, руйнується структура ґрунту при одночасній подачі в зону руйнування водоцементного розчину із монітору та рівномірному перемішуванні суміші шляхом обертання та осьового переміщення пристрою на проектну глибину. Склад і кількість суміші, яка подається, визначається в залежності від потрібних параметрів ґрунтоцементну. Після досягнення проектної глибини настає фаза формування ґрунтоцементних елементів діаметром до 300 мм шляхом рівномірного обертання та підтягування бурозмішувального пристрою до гирла свердловини. Елементи можуть виконуватися горизонтальними, вертикальними або похилими.

Перевага технології - поліпшення фізико-механічних властивостей ґрунтової основи; керованість процесу формування ґрунтоцементних елементів; відсутність шламу; можливість виконання робіт у стислих умовах, у т. ч. у підвальних приміщеннях.

Технологічне обладнання включає стандартні малогабаритні установки – розчиномішалка, розчинонасос, а також буровий станок та оснастка розробки НДІБК (фото).

Починаючи з 2000 р. укріплені основи 12 будівельних об’єктів.

Шокарев Олександр Семенович


  zv@ndibk.gov.ua

Технологія та виконання робіт з ущільнення ґрунтів гідравлічним вибухом.

Розроблено спосіб ущільнення лесових ґрунтів, сутність якого полягає в ослабленні структурних зв'язків скелету шляхом його замочування до границі текучості і здійснення кілька серій вибухів глибинних зарядів вибухової речовини.

Переваги способу - повна ліквідація властивостей просадки ґрунту та підвищення його несучої здатності.

Досвід впровадження – загальна кількість основ, ущільнених гідровибухом, становить більше 300.

Процес ущільнення лесового ґрунту гідровибухом
Процес ущільнення лесового ґрунту гідровибухом

К.т.н. Шокарев Віктор Семенович


  zv@ndibk.gov.ua

Технології та виконання робіт з усунення наднормативних кренів будівель і споруд.

Технологія передбачає наступні операції:

  • улаштування котловану з боку менш просілої частини будинку
  • послаблення жорсткості основи шляхом вибурювання необхідної кількості ґрунту із горизонтальних свердловин по розрахунковим параметрам
  • регулювання осідань фундаментів будинку шляхом локального зволоження (розпушення) ґрунту навколо свердловини.

Починаючи з 1985р., технологія успішно впроваджена при усуненні наднормативних кренів 51 будинку і споруди без зупинки дії виробництва та без відселення мешканців.

Робота верстату горизонтального буріння
Робота верстату горизонтального буріння

Шокарев Олександр Семенович


  zv@ndibk.gov.ua

Технології та виконання робіт з гідроізоляції фундаментів і стін.

Розроблені технології (улаштування постійно діючих дренажів, цементація, укріплення ґрунтів) направлені на покращення гідрогеологічних умов площадки будівництва та полегшення умов улаштування традиційних способів гідроізоляції: обмазка, обклеювання поверхні, ін’єктування спеціальних розчинів в конструкції.

Перевага технології - комплексне рішення проблеми збільшення довговічності будинків та споруд.

Досвід впровадження – комплексна гідроізоляція 8 об’єктів.

Принцип захисту стіни будинку від вологи

Принцип захисту стіни будинку від вологи: 1 – грунтоцементний елемент Ø 300 мм; 2 – шпур Ø 18 мм, крок 120 мм; 3 – еско-флюат реногал; 4 – аквафін – 1К; 5 – аквафін – 2К.

Шокарєв Олександр Семенович


  zv@ndibk.gov.ua

Технологія і виконання робіт з відновлення і підсилення будівельних конструкцій композитними матеріалами на основі вуглецевих волокон.

Пропонується технологія і роботи з відновлювання та посилення залізобетонних, цегляних, сталевих і дерев'яних конструкцій, які експлуатуються в складних інженерно-геологічних умовах. Для цього застосовуються вуглецеві стрічки і полотна, клеї, ремонтні розчини.

Переваги композитних матеріалів: мала вага, технологічність, несприйнятливість до агресивних зовнішніх факторів.

Досвід - посилення і відновлювання конструкцій 573 шт, в т.ч. залізобетонні ферми, балки покриття, колони, ригелі перекриття, а також 1000м2 монолітних пліт перекриття (фото).

відновлення і підсилення будівельних конструкцій відновлювання та посилення залізобетонних, цегляних, сталевих і дерев'яних конструкцій

Загальний вигляд ушкодженої (зліва) і
відновленої (справа) плити покриття

Сивко Іван Рудольфович

  zv@ndibk.gov.ua

Технологія, устаткування і випробування ґрунтів.

Пропонується технологія, устаткування і випробування несучої здатності ґрунтів статичним вдавлю вальним навантаженням паль у надпотужних просадних ґрунтах.

Перевагою технології є відсутність великої кількості анкерних паль і дренажних свердловин для замочування ґрунту і незначне навантаження для випробування.

Розроблене НДІБК технологічне устаткування включає установку для польових випробувань (фото).

Технологія, устаткування і випробування ґрунтів

Шокарєв Олександр Семенович


  zv@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях