ПК 8 «Агропромислове будівництво» ТК 310 «Промислове будівництво»

ТК 310 «Промислове будівництво» створений Наказом Мінрегіону від 28.11.2011 № 310 «Про створення технічного комітету стандартизації «Промислове будівництво»».

Здійснення функцій секретаріату ПК 8 «Агропромислове будівництво» ТК 310 «Промислове будівництво» (далі – ПК 8 ТК 310), покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ПК 8 ТК 310 – Костянтин Петрович Кафієв, завідувач проектного відділення ДП НДІБК, канд. техн. наук., тел.: (044) 249-37-86, e-mail: kafiev@ndibk.gov.ua.

Відповідальний секретар ПК 8 ТК 310 – Ольга Сергіївна Шинкіна, на громадських засадах від ДП НДІБК, канд. техн. наук., тел.: (044) 249-37-86, e-mail: kafiev@ndibk.gov.ua.


Об’єкт стандартизації ПК 8 «Агропромислове будівництво» 
ТК 310 «Промислове будівництво»


Код згідно з ДК 004

Об’єкт стандартизації

91.040.20

Торговельні та промислові будівлі в частині будівель і споруд агропромислового комплексу

Членство в громадських організаціях