ПК 3«Ціноутворення та нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві» ТК 311«Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»

ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» створений Наказом Мінрегіону від 11.01.2012 № 18 «Про створення технічного комітету стандартизації «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»».

Здійснення функцій секретаріату ПК 3 «Ціноутворення та нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві» ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» (далі – ПК 3 ТК 311),  покладено на Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК).

Голова ПК 3 ТК 311 – Лідія Олексіївна Варченко, на громадських засадах від ДП НДІБК, канд. екон. наук,  тел.: (044) 249-73-01, (044) 249-37-10, e-mail: ivleva@ndibk.gov.ua.

Відповідальний секретар ПК 3 ТК 311 – Наталія Петрівна Івлєва, завідувач відділу економічних досліджень будівельного ринку та ціноутворення ДП НДІБК, канд. екон. наук, тел.: (044) 249-73-01, (044) 249-37-10, e-mail: ivleva@ndibk.gov.ua.


Об’єкт стандартизації ПК 3«Ціноутворення та нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві» ТК 311«Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»


Код згідно з ДК 004

Об’єкт стандартизації

91.010.20

Контрактні аспекти в частині ціноутворення та кошторисного нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві

Членство в громадських організаціях