Проектне відділення

Проектне відділення

Вул. Преображенська, 5/2,
м. Київ-37, 03037   
тел.  (044)249-37-86, 
   (050)415-34-36, 
(067)466-80-75  
  

Завідувач відділення
Кафієв Костянтин Петрович

 • Розробка і постановка на виробництво прогресивних будівельних конструкцій для промислового, цивільного і сільськогосподарського будівництва.
 • Участь у розробці і впровадженні єдиної системи контролю, оформлення, збереження і випуску проектної документації, виконаної підрозділами ДП НДІБК.
 • Розробка нормативних документів з питань будівництва і проектування об’єктів з використанням нових будівельних конструкцій і матеріалів.
 • Ведення архіву проектної документації, який є складовою частиною науково-технічного архіву інституту.


Проектно-конструкторський відділ № 1

Крівєльов Леонід Іванович

Завідувач відділу

Крівєльов Леонід Іванович
канд. техн. наук, доцент, с.н.с.


 • Проектування усього спектру конструкцій, будинків та споруд, розробка конструктивних рішень підсилення будівельних конструкцій.
 • Науково-технічний супровід будівництва та реконструкції об’єктів різного призначення.
 • Обстеження будівельних конструкцій будівель та споруд з метою оцінки технічного стану.
 • Розробка та супроводження нормативних документів щодо залізобетонних та сталевих тонкостінних конструкцій.
 • Розробка та супроводження нормативних документів щодо системи технічної експлуатації будинків і споруд.

Альбом технічних рішень «Принципові технічні рішення термореконструкції фасадів житлових будинків 1960-1995 р.р. забудови»


Проектно-конструкторський відділ № 2


 •  Розробка будівельної частини проектів будинків і споруд з використанням прогресивних будівельних конструкцій, їх прив'язка до місцевих умов і науково-технічний супровід при їхньому будівництві
 • Обстеження конструкцій будинків і споруд, розробка технічних рішень, робочих креслень з їх підсилення і надання технічної допомоги при виконанні будівельних робіт з підсилення конструкцій.

Членство в громадських організаціях