Наукові підрозділи

Відділ  стаціонарних та мобільних будівель і споруд з металевих конструкцій

Лисений.JPG


Завідувач відділу

Лісений Олександр Михайлович

кандидат технічних наук


https://orcid.org/0000-0003-0792-8082

Проведення науково-дослідних робіт в галузі конструкцій виробничих будівель і споруд, стаціонарних та мобільних будівель і споруд з металевих конструкцій відповідно до головних і базових напрямків діяльності інституту.

 Комплексне обстеження технічного стану та оцінка вантажопідйомності автодорожніх мостів, шляхопроводів, об’єктів інженерної інфраструктури. 

Розрахункові оцінки міцності та жорсткості типових та індивідуальних конструктивних елементів виробничих та цивільних будівель і споруд.

Науково-технічний супровід будівельних об’єктів підвищених рівнів відповідальності та технічної складності.

Науково-технічний супровід реконструкції та відновлення, а також моніторинг пам'яток історичної і культурної спадщини.

Оцінка технічного стану існуючих будівель та їх придатності до надбудови додаткових поверхів.

Комплексні обстеження і розробка рішень щодо відновлення експлуатаційної придатності будівель і споруд з високим фізичним зносом і корозійними ушкодженнями, що знаходяться в тривалій експлуатації, після консервації або аварії.

Надання науково-технічної допомоги проектним і будівельним організаціям у вирішенні практичних завдань при проектуванні, будівництві і реконструкції.


Лабораторія конструкцій мобільних споруд і металевих конструкцій

R.Golovko.jpgЗавідувач лабораторії

Головко Руслан Олександрович


Розробка і дослідження конструкцій і конструктивних систем мобільних будинків і споруд.

Обстеження та визначення технічного стану будівель, споруд та будівельних конструкцій, паспортизація будівель і споруд, включаючи конструкції об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС.

Розробка методик розрахунків конструктивних елементів зразків мобільних і металевих конструкцій, їх експериментальна перевірка.

Розробка методик випробування дослідних зразків мобільних і металевих конструкцій, участь у випробуваннях, складання висновків за результатами випробувань.

Розробка нормативно-інструктивних документів з проектування, виготовлення, експлуатації мобільних будівель.

Розробка та експертиза проектів рекламних конструкцій.Лабораторія конструкцій виробничих будівель і споруд

Завідувач лабораторії

Лісений Олександр Михайлович

кандидат технічних наук


Розробка конструктивних рішень і методів розрахунку одно- і багатоповерхових виробничих будівель для різних умов будівництва.

Адаптація методів розрахунку та конструювання будівель з напруженням канатної арматури на бетон (пост-напруження) згідно норм України.

Розрахунок сучасних силосів з металевих конструкцій з адаптацією методів розрахунку, діючих у ЄС, до норм проектування України. 

Моніторинг технічного стану існуючих будівель та споруд при будівництві в умовах ущільненої забудови.

Створення нормативної бази реконструкції, ремонту і підсилення несучих і огороджувальних конструкцій виробничих будівель і споруд.

Перегляд і удосконалення проектної бази на залізобетонні конструкції будівель і споруд для масового будівництва щодо її відповідності діючим нормативним документам, сучасному технічному і технологічному рівню.

Організація експериментального відпрацьовування і виготовлення дослідних зразків конструкцій будівель і споруд у процесі відновлення і перегляду національного фонду проектної продукції масового застосування.


Членство в громадських організаціях